Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "op komst" in Engels

on the way
afoot
coming brewing
on its way
imminent
on his way
on their way
to come
rising
at hand
approaching
under way

Suggesties

En blijkbaar een derde op komst.
And a third on the way, apparently.
Hij is 'n familieman, al 40 jaar getrouwd... met twee kinderen en een kleinkind op komst.
He's a family man who's been married for over 40 years... with two children and one bouncing baby grandchild on the way.
Speciaal nu de baby op komst is.
Especially now with the baby coming.
De tweede helft van Kassandra is op komst.
The second half of Cassandra is still coming.
Tot ik merkte dat Arnie op komst was.
Then I discovered little Arnie was on the way.
Ik heb een dochter van 4 en een zoon op komst.
My daughter is four, and I have a son on the way.
Ik had al drie weken huisarrest en er was storm op komst.
I was in the third week of my confinement, and a storm was coming.
En we zetten een baby op komst direct na de bruiloft.
And we put a baby on the way immediately after the wedding.
De baby is op komst, Stella.
The baby's coming, Stella.
We hebben ze tegengehouden maar er zijn meer op komst.
We've held them off... but there will be more coming.
En er is een baby op komst.
I've got a baby on the way.
Er is een storm op komst naar onze kusten, jongen.
There's a storm coming to our shores, lad.
Er is een baby op komst. leder moment.
I have a baby coming any day.
Er is een grote verandering op komst, Esther.
A big change is coming, Esther.
Sommige dieren voelen wanneer er iets op komst is.
Some animals know when weather's coming.
Maar er is verandering op komst.
But there's a change on the way.
Gibbs zegt dat er versterking op komst is.
Gibbs says he's got a backup unit on the way.
Er is in elk geval een nieuw kleinkind op komst.
Well, at least I have a new grandson on the way.
Maar doordat dit kleine mensje op komst is, wil ik duidelijke antwoorden hebben.
But with this little person on the way, I feel like I need some definitive answers.
Er zijn er meer van hen op komst.
There's more of them coming.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 974. Exact: 974. Verstreken tijd: 148 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo