Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "opgeven" in Engels

Suggesties

Mijn talent mag ik niet opgeven.
Because I don't want to give up my talent.
We hadden gemakkelijk moeten opgeven zonder deze vondst.
We'd have give up more easily without this find.
Achilles... moet het meisje opgeven.
Achilles, has to give up the girl.
We kunnen cheerleaden nooit helemaal opgeven.
Britney, honey, we can never give up cheering, not completely.
Laat Daisy haar studies niet opgeven.
Don't let Daisy give up her studies.
Misschien moet ik mijn solo opgeven...
Maybe I should just give up my solo...
Ze willen hun vrijheid niet opgeven.
They're not about to give up their freedom again.
Dan moet je de zaak opgeven wegens belangenverstrengeling.
You know you'd have to give up the case, conflict of interests and all.
Buckingham zal het wachten op Tudor opgeven.
THUNDER RUMBLES Buckingham will give up his wait for Tudor.
Ze laten ons hier alles opgeven.
I mean, they're making us give up everything here.
Ze willen de verdovingen niet opgeven.
They won't give up the pain meds.
Maar je moet die voogdij-droom opgeven.
But you've got to give up that custody dream.
Komaan, Brad, niet opgeven.
Come on, Brad, don't give up.
Wil gewoon mijn alimentatie niet opgeven.
Just don't want to give up my alimony.
Tenzij je je kompaan wilt opgeven...
Unless you want to give up your partner...
Ze hadden uiteindelijk hun carrière moeten opgeven.
After all, they would have had to give up their careers.
Ik wil niet zo makkelijk opgeven.
I don't want to just give up so easily.
We zullen wat dingen moeten opgeven.
We may have to give up a few luxuries.
De corrupte mensen zullen niet vrijwillig hun machtsposities opgeven.
The corrupt will not willingly give up their positions of power.
Onder oorlogsomstandigheden zal het volk vrijheid opgeven.
Under warfare conditions the public will give up freedom.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7418. Exact: 7418. Verstreken tijd: 128 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo