Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: voor het opheffen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "opheffen" in Engels

Suggesties

Ze willen zo het embargo opheffen.
They're probably using this to get us to lift our trade embargo.
Misschien kan het zelfs jouw vloek opheffen, Ashitaka.
It could cure these people, and perhaps even lift your curse.
De dokter zei dat je je voeten moet opheffen.
The doctor said you should lift your feet.
Dan kan je de vloek opheffen, geen probleem.
You can lift the curse then, no trouble.
Als ze terugkomen, kan je de vloek opheffen.
And when they come back, you can lift it.
Je bloed kan niet alleen vloeken opheffen, maar ook legers leiden.
Not only could your blood lift curses, but you could lead armies.
Ik kan mijn hoofd niet opheffen.
I can't lift my head.
U moet alleen maar mijn kleed opheffen.
You just have to lift my dress.
Eén, de collectieve straf opheffen.
First, lift the collective punishment.
De geest zegt dat ze de vloek wil opheffen.
Spirit's saying that she'll lift the curse.
Wil uw regering het embargo opheffen?
Your government is willing to lift the embargo?
Dat voor ze de quarantaine opheffen.
Not until they lift the quarantine.
De rechtbank zal het verbod vroeg of laat opheffen.
The court will lift the ban sooner or later.
Ik deed alles behalve mijn rok opheffen en een startpistool afvuren.
I did everything but lift my skirt And fire a starter's pistol.
Ik zou hem zelfs niet kunnen opheffen.
I couldn't even lift him.
Ze zouden het opheffen, het reisverbod.
They would lift it, the travel ban.
De commandant zou mijn verbanning opheffen als ik jou veilig zou bezorgen.
Commander promised to lift my banishment if I delivered you safely.
En we zullen jouw vloek opheffen.
And we will lift your curse.
Exorcisme is het opheffen van een demonische bezetenheid.
No, an exorcism is a removal of demonic possession.
Ik wou die site toch al opheffen.
You know what? I'm thinking of just shutting my site down anyway.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1522. Exact: 1522. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo