Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "optreden" in Engels

Suggesties

Theoretisch, dood na angst kan optreden van plotse hartritmestoornissen.
Theoretically, death after fright could occur from a sudden cardiac arrhythmia.
Ethanol vergiftiging kan optreden consumeert allerlei producten.
Ethanol poisoning can occur from ingesting a variety of products.
Ik wil Deacon vanavond echt zien optreden.
Mom, I really want to go and see Deacon perform tonight.
Ik kan niet optreden vanwege dit.
Well, I can't perform because of, you know, this.
Technische fouten en vertragingen kunnen optreden waardoor quoteringen onjuist worden weergegeven.
Technical errors and delays may appear, causing the odds to be incorrect.
Informeer uw arts onmiddellijk wanneer er huid- of botafwijkingen optreden.
If any skin or bone abnormalities appear, please inform your doctor immediately.
Hij wil je vast zien optreden.
Well, I'm sure he'd love to come see you perform.
Schok door infectie en vermindering van bloedvolume optreden.
Shock due to infection and reduction in blood volume can occur.
Compressie fracturen kunnen optreden voor verschillende redenen.
Vertebral compression fractures can occur for several different reasons.
Acute verschijnselen kunnen optreden bij honden met eerder gediagnosticeerd aangeboren waterhoofd.
Acute onset of signs can occur in dogs with previously undiagnosed congenital hydrocephalus.
Bij het rijden met sneeuwkettingen kan een systeemstoring optreden.
When driving with snow chains, a system malfunction can occur.
Sporadisch kan veneuze of arteriële trombo-embolie optreden in samenhang met OHSS.
In rare instances, venous or arterial thromboembolism may occur in association with OHSS.
Dergelijke vertragingen mogen niet opnieuw optreden.
We cannot allow delays of this kind to occur again.
Overgevoeligheid voor sulfonamidederivaten, hypokaliëmie en kernicterus kunnen optreden.
Hypersensitivity to sulphonamide-derived active substances, hypokalaemia and nuclear icterus might occur.
Ook kan verergering van hartfalen optreden.
Furthermore, a deterioration of heart failure can occur.
D aantal bedrijfscycli tussen twee cycli waarin regeneratiefasen optreden.
D number of operating cycles between two cycles where regenerative phases occur.
Infusiegerelateerde reacties kunnen als gevolg van overgevoeligheid en/of het werkingsmechanisme optreden.
Infusion related reactions may occur as a result of hypersensitivity and/ or to the mechanism of action.
Na je ongelukkige optreden zullen weinig mensen je geloven.
Well, I think that's going to believe after your unfortunate performance.
Dankzij Michaels geweldige optreden komen ze hierheen.
Thanks to Michael's stirring performance, they're racing over here.
Cartagia was niet tevreden over z'n optreden.
Apparently, Cartagia was dissatisfied with his performance this morning.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 20198. Exact: 20198. Verstreken tijd: 123 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo