Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "opzeggen" in Engels

cancel
quit
recite
terminate
say
denounce
withdraw from
prayer
subscription
unsubscribe
resign
termination
cancellation
We kunnen onze overeenkomst opzeggen en je trots redden.
Well you could just cancel our little arrangement and save your pride.
Eerst het product opzeggen via het opzegformulier.
Please cancel the product first via the cancellation form.
Je zou deze baan moeten opzeggen.
Well, you'd have to quit this job.
Je moet direct je baan opzeggen.
You have to quit your job right away.
En kan zijn geloftes niet opzeggen.
"Misplaces teeth and can't recite the vows."
Mr. Horton kan duizend cijfers van pi opzeggen.
Mr. Horton can recite a thousand digits of pi.
Dus... ik denk dat ik m'n baan moet opzeggen.
So I was thinking... that I have to quit my job.
Je moet wel je baan opzeggen.
You need to quit your job.
Nu kun je je baan opzeggen en je hiermee bezighouden.
Now you can quit your job, you know, do this thing for real.
Eric. je gaat geen vast werk opzeggen... voor een modellen opdracht.
Eric. you are not going to quit a steady job... for one modeling assignment.
Laat ze dan 'n gedicht opzeggen.
Well then, have them recite a poem.
En jullie moeder kan haar job bij Google niet opzeggen.
And your mom can't quit her job at Google.
Ik zal m'n baan maar opzeggen.
Maybe I should quit my job.
Ik wachtte tot hij m'n hand ging pakken en we een gebedje gingen opzeggen.
Peter Platitude? I was waiting for him to hold my hand so we could recite the Serenity Prayer.
Het alfabet andersom opzeggen, en dergelijke.
Recite the alphabet backwards, you know.
Een van ons moet haar werk opzeggen.
One of us has to quit her job.
Je kunt je baan niet opzeggen.
You can't quit your job.
Maar schat, ik kan zomaar mijn baan opzeggen.
Well, babe, I can't just quit my job.
Respect voor mijn nieuwe kennismaking ik mijn lidmaatschap opzeggen.
Respect to my new acquaintance I cancel my membership.
Wilt u diensten verlengen of opzeggen?
Do you want to renew or cancel services?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 762. Exact: 762. Verstreken tijd: 128 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo