Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "orgaan" in Engels

Suggesties

De Federal Railroad Administration, ons regelgevend orgaan.
The FRA? Federal Railroad Administration, our regulatory body.
Het is een administratief en financieel onafhankelijk orgaan met rechtspersoonlijkheid.
It is a body with legal personality and has administrative and financial autonomy.
De appendix is een nutteloos orgaan.
The appendix is a rudimentary, functionless organ.
Ieder orgaan in haar lichaam faalt.
Every single organ in her body is failing.
Dossiernummer bij het behandelende orgaan: ...
Reference No of the file at the investigating institution: ...
Dossiernummer bij het betrokken orgaan: ...
Reference No of the file at the institution concerned: ...
Het is eerder een automatisch orgaan verzamel station voor de onoplettenden.
Well... it's more a sort of automated organ collection station for the unwary diner.
Ze zijn een dodelijke samenstelling die elk orgaan beschadigen.
They are a deadly concoction of carcinogens that damage every single organ in your body.
Ik ben beslist voor orgaan donatie.
Well, I'm all for organ donation.
Dit is een zeer ongebruikelijk orgaan.
Now, here is a most unusual organ.
Stukjes orgaan van maximaal 10 vissen mogen worden samengevoegd.
Organ pieces from a maximum of 10 fish may be pooled.
Het was trouwens maar een orgaan, een appendix.
(man exhales deeply) okay, and by the way, it was one organ - an appendix.
Volgens Erin's rijbewijs was ze een orgaan donor.
According to erin's driver's license... she was an organ donor.
Zij is natuurlijk geen gekozen orgaan.
And, of course, it is not an elected body.
We spuiten contrastvloeistof in het orgaan.
We're actually injecting contrast into the organ.
Elk orgaan heeft zijn eigen werkterrein.
I believe that each body has its own area of work.
Ze schreef haar scriptie over orgaan donatie.
She wrote her college admissions essay on organ donation.
Het hart mijn vrienden is een opmerkelijk orgaan.
The heart, my friends, is a remarkable organ.
Een orgaan aanbieden aan een vreemde...
Offering an organ to a stranger is a symptom.
De Begrotingscommissie is geen permanent orgaan.
The Budgetary Committee shall not be a permanent body.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5127. Exact: 5127. Verstreken tijd: 186 ms.

eu-orgaan 147

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo