Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ouwe vrouw" in Engels

old lady
old woman
Je kijkt bij die ouwe vrouw naar binnen.
This place has a direct view of the old lady's apartment.
Ik ben 25, en net een ouwe vrouw.
I am only 25 and it's like I'm an old lady already.
Zo komt een nutteloze ouwe vrouw nog van pas.
Well... It's the least a useless old woman can do to help out.
Gewoon een gekke ouwe vrouw met rare dromen...
Just a crazy old woman, with... crazy dreams.
U probeert eruit te zien als een ouwe vrouw.
You try to look like an old lady.
Je vecht nog steeds als 'n ouwe vrouw.
You still fight like an old lady.
Die ouwe vrouw heeft tandenstokers voor mij verpest.
That old lady has ruined toothpicks for me.
Ze was een trieste ouwe vrouw.
She was a miserable old woman.
Zou ook niet willen dat je mijn ouwe vrouw een hartaanval bezorgt.
I don't want to give an old lady a heart attack.
We hadden een ouwe vrouw hier, die gek werd in mijn zaak.
We had this old lady here, went crazy in my place.
Een zielige ouwe vrouw die doet alsof ze iets is wat ze niet is.
A pathetic old woman who's trying to look and act like something she's not.
Als een ouwe vrouw je ziet, moet ik haar dan aanpakken?
If an old lady sees you, am I to deal with her, too?
Ik ben een koppige ouwe vrouw, Oom Remus.
I'm a stubborn old woman Uncle Remus
Man, ik kan niet geloven dat die ouwe vrouw niet meer servies heeft.
Man, I can't believe this is all the dinnerware this old woman has.
Heeft u die ouwe vrouw met die stok gezien?
Did you see the old lady with the cane?
En Joe, noem haar geen ouwe vrouw.
Don't call my wife an old lady!
Hij vermoordt die ouwe vrouw... ziet dat hij is gezien, en komt hier om de getuige te mollen?
So, what, the guy's killing the old lady, he sees he's being watched, and he, what, comes back here and whacks the witness?
Ook al is een van ons een ezelskop van een ouwe vrouw, die geen twee seconden kan zonder magie te gebruiken.
even though one of us is a pigheaded old woman who can't stop using magic for two seconds.
Man, wat heeft die ouwe vrouw van je een walgelijk humeur.
LISTEN, MAN. YOUR OLD LADY'S IN ONE FOUL MOOD.
Hij klinkt een ouwe vrouw.
He sounds like an old woman!
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 22. Exact: 22. Verstreken tijd: 55 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo