Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: debat over deze
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "over deze" in Engels

Suggesties

Dat Jane hoorde over deze cultus.
That Jane somehow found out about this cult.
Iedereen is erg overstuur over deze fusie.
Now, everyone's really upset about this merger.
Informatie over deze stijl en foto's.
Informatie over deze penchak silat stijl en over de trainingen.
Ik wil informatie over deze vrouw.
I need to know anything you have on this woman.
Kijken of hij al iets heeft gevonden over deze verwarde jongeman.
All right, I will check in with Charlie and see if he's got anything on this very troubled young man.
Ik heb een vraag over deze lay-out.
You know, l - Actually, I have a question about this layout.
We moeten MI5 informeren over deze vrouw bij Buitenlandse Zaken.
All the same, we should inform MI5 about this woman in the Foreign Office.
Als je belt over deze maand...
Look, if you're calling about this month's...
Vertel me alles over deze liegende zak aardappelen.
So... tell me all you know about this lying sack of taters.
Kapitein Dutton vertelde me over deze geweldige pilotenschool.
Captain Dutton was telling me about this wonderful School of the Air.
We investeren daarom voldoende in kennis over deze technologie.
That is why we invest in sufficient knowledge about this technology.
Lees hier meer over deze schrijversnaam.
Here you can read more about this name.
Volg de link voor meer informatie over deze privé-transferservice.
Follow the link for more information on this private transfer service.
De voorliggende ontwerpresolutie zwijgt over deze zorgwekkende situatie in Noord-Kaukasus.
The draft resolution before us says nothing about this worrying situation in the Northern Caucasus.
Ik word enthousiast over deze droom.
So now I'm getting enthusiastic about this dream.
Zoals gevraagd. Bibliotheekgegevens over deze planeet.
As requested, library computer information on this planet.
Plotseling lijkt veel meer over deze zaak mogelijk.
Suddenly, a lot about this case seems more possible.
Je weet niets over deze wereld.
You don't know anything about this world.
Het Pentagon weet niets over deze genetische mutatie.
The Pentagon doesn't know anything about this genetic mutation.
We weten niets over deze gemeenschap.
We don't know anything about this community.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 24424. Exact: 24424. Verstreken tijd: 413 ms.

deze over 203

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo