Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "over tijd" in Engels

late
overdue
about time over time
missed a period
speaking of time
past due

Suggesties

Ik denk dat ik alleen maar over tijd was.
GEORGIA: Looks like I was just late.
Maar niet serieus over tijd, gewoon een beetje.
But not seriously late, just a little.
We zijn over tijd voor een gesprek, denk ik.
We're overdue a conversation, I think.
Hij is zes maanden over tijd.
The guy's six months overdue.
Grappig ding over tijd... het blijft maar doorgaan.
Funny thing about time, it just keeps going.
Ik had het net over tijd, mocht u dat interesseren.
I was just talking, you might be interested to hear, about time.
Hij is al twee weken over tijd.
It says here you're two weeks late.
Ze is negen weken over tijd.
She's nine weeks late, you know.
Ik heb begrepen dat Andrew over tijd is voor zijn DTP vaccinatie.
I understand Andrew is late for his diphtheria-pertussis shot...
Ik was eens twee maanden over tijd.
Once, I was 2 months late.
Ik ben tien dagen over tijd.
Well, my period's 10 days late.
En dit jaar zijn ze al lang over tijd.
And this year, they are already long overdue.
Ze was twee weken over tijd toen ze naar Normandië verhuisde.
She was two weeks late when her parents emigrated to Normandy.
Woodrow is erg nauwgezet over tijd.
Woodrow is very particular about time.
Je spreekt over tijd alsof het een vijand is.
You speak about time as if it were an enemy.
Goed, het gaat over tijd.
Good, it's about time.
Jij, kletsend over tijd en gevaar.
You, babbling about time and danger.
Het is screensaver die laat zien de volledige informatie over tijd en datum.
It is screensaver which shows the full information about time and date.
Structurele hervormingen volgens de moderne beginselen van subsidiariteit zijn eigenlijk al decennia over tijd.
Structural reforms in accordance with modern principles of subsidiarity are actually decades overdue.
Jullie zijn ver over tijd voor dit weekend.
You guys are way overdue for this weekend.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 347. Exact: 347. Verstreken tijd: 275 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo