Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overdragen aan" in Engels

over to
transfer to
recommend
pass it on
hand them over
Ik ga het commando overdragen aan de bewapende eenheid.
What's going to happen then is I'll be handing command over to firearms.
Ik kan m'n immuniteit... nog altijd niet overdragen aan geïnfecteerden.
I can my immunity... Still not over to infected.
Mijn kennis en ervaring kan ik straks overdragen aan anderen.
My knowledge and experience I will be able to transfer to others.
Wij niet verkopen, verhandelen, of uw persoonlijk identificeerbare informatie anderszins overdragen aan derden.
We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information.
Mijn dochter haar dagboek overdragen aan de overheid.
Turn my daughter's diary over to the government.
Laat mij jullie nu overdragen aan jullie missieleider.
Now, let me turn you over to your mission leader.
We zullen ze als eerste vinden en Hard Drive overdragen aan Interpol.
We will find them first, and we'll turn hard drive over to Interpol.
En alles wat je hebt overdragen aan mijn kantoor.
And turn whatever you have over to my office.
Iedereen alle informatie verzamelen en overdragen aan Ayda.
You must gather all case information and give it to Ayda.
Je moet de zaak overdragen aan Warrick.
Catherine, you have to hand off the case. Warrick can just double up.
Misschien moeten we je maar overdragen aan de Chinezen.
Maybe we should just hand you over to the Chinese.
Mijn bezorgdheid om je vader die de dronepiloot wil overdragen aan de Britten.
My concerns about your father handing over the drone pilot to the British.
Zodat ik het kan overdragen aan mijn zoon.
So I can hand it on to my son.
Ik kan het niet zomaar overdragen aan gewetenloos tuig.
I can't just hand it to some mindless thug.
U wilt het huis overdragen aan de Stichting.
You want to transfer the house to the foundation.
Het enige wat jullie gaan doen is alles overdragen aan interne zaken.
The only thing you're doing is packing this case up for Internal Affairs.
Dat moet ik overdragen aan de politie.
I'd have to turn that over to the police.
De Biltmans moeten het huis overdragen aan de Bowen kinderen.
The Biltmans must turn over the house to the Bowen children.
De controle overdragen aan de Departement van Mensheid.
Transferring control to the department of humanity.
Hij gaat je overdragen aan Sean.
He's only loyal to one person.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 446. Exact: 446. Verstreken tijd: 124 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo