Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overgegaan" in Engels

passed
moved
switched
adopted
crossed over
transferred
proceeded
undertaken
carried out
begun
gone over
made taken
proceed
initiated

Suggesties

242
194
Maar ik denk dat er genoeg tijd is overgegaan.
But I suppose enough time has passed.
De macht van Greyskull is nog niet op jou overgegaan.
The power of Grayskull... has not yet passed to you.
We zijn overgegaan naar grote schaal en heel hoge controle.
We've moved towards large-scale and very high control.
Daarom ben ik overgegaan naar een organische computer, al jaren terug.
That's why I switched to organic computer years ago.
We zijn 20 jaar geleden al overgegaan op pasjes.
We switched to cards over 20 years ago.
Natuurlijk, uit afgunst is hij overgegaan op Marlboro.
Of course, out of spite, he switched to Marlboro.
Onze lieve vriendin Marla Finch... is overgegaan.
Our dear friend Marla Finch has passed.
Ten tweede is de politie in 2009 overgegaan op één registratiesysteem, de Basisvoorziening Handhaving (BVH).
Secondly, in 2009 the police switched to using one registration system for all their activities, the Basic Enforcement Facility (BVH).
Heel vaak zullen ze een bekend LichtWezen zien, of soms een geliefde die al overgegaan is.
Quite often, they will see a well-known Being of Light or, sometimes, a loved one who has passed on.
Bij de inkoop van grondstoffen en hulpstoffen wordt, waar mogelijk, overgegaan op milieuvriendelijke alternatieven.
During the purchase of building materials and auxiliary materials we have, where possible, switched to environmentally friendly alternatives.
We zijn al meer dan tien jaar geleden overgegaan op het gebruik van roestvast staal.
We switched to using stainless steel tubing more than ten years ago.
Ik ben overgegaan naar een prepaid.
I switched to a burner phone.
Wettelijk gezien, is Noah's eigendom overgegaan op Daphne, inclusief dit.
Legally, Noah's property is passed on to Daphne, including this.
Ik dacht jij was overgegaan op nachtdienst.
I thought you switched to nights.
Verder maak ik me zorgen over de bedrijven die reeds vrijwillig zijn overgegaan op groepshuisvesting.
I am also concerned for the farms which have already voluntarily switched to group housing.
Ik ben net overgegaan op de herfstmelange.
I just switched to the autumn blend.
Haar geest is gedeeltelijk overgegaan in u.
Her spirit has made a partial transfer to you.
Z'n spirituele wezen is naar een andere dimensie overgegaan.
His spiritual essence has merely passed from one dimension to another.
We zijn in een andere dimensie overgegaan.
It means we may have shifted to an alternate dimension.
Syrrans herinneringen moeten zijn overgegaan bij de versmelting.
Some of Syrran's memories must have been transferred in the meld.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1130. Exact: 1130. Verstreken tijd: 113 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo