Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: lot overlaten
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overlaten" in Engels

leave
handle
abandon
decide
let
fate
trust
professionals
delegate

Suggesties

Misschien moet je de diagnose aan mij overlaten.
Well, perhaps you should leave the diagnosis to me.
Je moet moordzaken overlaten aan gespecialiseerde rechercheurs.
You should really leave the murder investigations to the homicide detectives.
Dat kun je beter aan Curtis overlaten.
You should probably let Curtis handle that.
Je moet Joe Carroll aan de autoriteiten overlaten.
You need to let the authorities handle Joe Carroll.
Ik moet iets voor Shannon overlaten.
We've got to leave something for Shannon.
Moeilijke vraag die we aan de specialisten overlaten.
A difficult question, which we will leave to the specialists.
U kunt alles aan ons overlaten.
We have a contract now, you can leave the rest to us.
Misschien moeten we dat aan de politie overlaten.
I think maybe we should just leave that for the proper authorities.
Je moet die dingen aan mij overlaten.
You have got to leave that stuff to me.
We wilden graag een paar dingen aan het toeval overlaten.
We would like to leave a few things to chance.
Ik zal je aan de storm overlaten.
I'll leave you to your storm.
Ik kon het niet aan 't toeval overlaten.
I couldn't leave it to chance.
Dat gedeelte zou ik aan de Russen overlaten.
I'd leave that part to the Russians.
We mogen niets aan het toeval overlaten.
This is a big deal, let's not leave anything to chance.
Nee, je moet z'n behandeling volledig aan mij overlaten.
No. I must insist you leave his treatment up to me.
U moest het kruis aan mij overlaten.
You were told to leave the cross with me.
Hem kun je zeker aan opa overlaten.
Well, I'm quite sure you can leave him to Grandpa.
Je moet de productie aan mij overlaten.
You leave the producing to me.
U kunt hem aan mij overlaten.
You may leave him to me.
Ik wil liever niets aan het toeval overlaten.
I prefer not to leave anything to chance.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1373. Exact: 1373. Verstreken tijd: 131 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo