Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overtreden" in Engels

Suggesties

Ik heb agenten de regels zien overtreden.
I've seen some field agents break the rules out here.
Maar Piper mag ze niet overtreden.
I'm just not so sure we should be helping Piper break them.
Exploitanten die hun sociale verplichtingen schaamteloos overtreden mogen niet worden geselecteerd.
Operators which blatantly violate their social obligations should not be allowed to be selected.
Maar 't was nooit mijn bedoeling om de wapenstilstand te overtreden.
But it was never my intention to violate the truce.
Misschien hoort die alle regels te overtreden.
Maybe it's supposed to break all the rules.
Mijn cliënt heeft de wet niet overtreden.
My client has done nothing to break the law.
Onze cliënten overtreden de wet, net als iedereen.
Our clients break the law like anyone else.
Elizabeth zou de regels nooit overtreden.
Elizabeth wouldn't violate university policy.
Het is soms niet erg om regels te overtreden.
I think it's okay to break the rules sometimes.
Welke regels kan ik hier overtreden?
Which rules am I going to break here?
We zullen de wet niet overtreden... en het geweld houdt op.
We won't break the law and the violence stops.
Soms moet je protocollen overtreden, laakbare methoden gebruiken om resultaat te krijgen.
Sometimes you have to violate protocol, use questionable methods to obtain results.
Alles wijst erop dat hij niet het type is om de regels te overtreden.
But everything about this guy tells me he's not the type to break the rules.
Hij heeft de wet niet overtreden.
He didn't break any laws sleeping with me.
Maar ze hadden wel de regel overtreden.
But they did break a rule.
De procureur-generaal vervolgt hen die deze wet overtreden.
The U.S. Attorney's office prosecutes those who break it.
Ik zal de regels niet meer overtreden.
I won't break the rules anymore.
Als u blijft overtreden, meneer Gold...
If you continue to trespass, Mr. Gold...
Ik heb nergens een wet overtreden.
No, I don't see myself as culpable in any sense.
Roberts reglementen zijn al fors overtreden.
We have already broken several Robert's rules of order.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2278. Exact: 2278. Verstreken tijd: 199 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo