Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overvallen" in Engels

Suggesties

182
Er is een bloedbank mee overvallen.
The truck was used to rob a blood bank.
Die gasten willen de boel overvallen.
These guys are trying to rob the place.
Normale mensen overvallen geen winkels, kelly.
Normal people don't hold up stores, kelly.
Onze Vlaamse jongens overvallen geen snackbar.
Our Flemish boys don't hold up a chips shop.
Samenzwering om de Volksbank te overvallen.
Suspicion of conspiracy to rob the People's Bank.
Dan gaan we een museum overvallen.
Great. Then let's go rob a museum.
Dan hoefde hij geen bank te overvallen.
A sure thing is, I wouldn't hire him to rob a bank.
Morgenochtend gaan ze die winkel overvallen.
Tomorrow morning, they are going to rob that store.
Ik heb eigenlijk geen bank overvallen.
Charlie? No. I didn't actually rob any of the banks.
Blijkbaar wou onze zangeres de zaak overvallen.
Seems like our torch singer just tried to rob the place.
Nathan heeft het wedkantoor niet alleen overvallen.
Nathan, he didn't rob the sports book alone.
We hebben al tientallen overvallen gezien.
You see, we've seen dozens of home invasions.
De zeven overvallen, in volgorde.
Okay, these are the seven raids... in order.
Robert Monier, georganiseerde misdaad, fraude en gewapende overvallen.
Robert Monnier, involved in organized crime, fraud and armed robbery.
Trouwens, twee poedels overvallen je kar.
By the way, two poodles raiding your cart.
Drie overvallen en zes aanvallen in de omgeving.
There were three muggings and six assaults in the vicinity.
We hebben mensen overvallen in de hemel.
We're in Heaven, and we just mugged three people.
In Afghanistan werden we door de Moedjahedien overvallen.
When I was in Afghanistan, we were ambushed by the Mujahideen.
Zaterdagavond zijn vijf overvallen gemeld bij pinautomaten op Yorkshire Street.
There were five reported robberies at or near ATMs on Yorkshire Street on Saturday night.
Dingen overvallen ons, veronderstel ik.
Things just bear down on us, I suppose.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3482. Exact: 3482. Verstreken tijd: 109 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo