Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "pak slaag" in Engels

beating
spanking
beat
kick
thrashing
whipping
beatdown
whooping
whupping
beat-down
ass kicked
ass-whupping
spank
hiding
whip

Suggesties

Combinatie en bespaar je een pak slaag.
Give the combination for the safe and save yourself a beating.
Het mooiste pak slaag dat ik ooit heb gehad.
That was the finest beating I ever took.
Niets wat een flink pak slaag niet geneest.
Nothing a good spanking wouldn't cure, I'm sure.
Wat heb ik haar vandaag een pak slaag gegeven.
What a spanking I gave her in court today.
En de andere die terugkomt na een pak slaag.
And the one who tries hard after a beat.
Ik geef je een pak slaag.
I'll beat you like I don't even know you.
Je vriend heeft je van een pak slaag gered.
Your boy just saved you from a beating.
Dat pak slaag was je eigen schuld.
That beating was your own doing.
En dan te bedenken dat ik opnieuw een pak slaag verwachtte.
And to think I was expecting another beating.
Onze vloot heeft de Engelsen een flink pak slaag gegeven.
Our fleet has given the English a beating.
Nee, ik verdiende dat pak slaag.
No, I... deserved that beating.
Ik zal haar een pak slaag geven voor u.
I'll give her a spanking for you.
Of een gewone, ouderwetse pak slaag.
Or a plain, old-fashioned beating.
Lai Lai's krijgt een pak slaag.
Lai Lai's taking a beating.
Ik wenste dat Roland hem ook een pak slaag had gegeven.
I wished him Roland had given a beating.
Gebroken neus, waarschijnlijk van een pak slaag.
Broken nose, probably from a beating.
Iemand gaf hem een flink pak slaag.
Someone gave him quite a beating.
Maar niet alleen de binnenste planeet onderging een pak slaag.
But it wasn't just the innermost planet that took a beating.
Dat moet 'n flink pak slaag zijn geweest.
Now that's a terrible beating when you have to stay resting for 30 days.
Jullie gaven ze 'n goed pak slaag.
You gave them a good beating.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1018. Exact: 1018. Verstreken tijd: 97 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo