Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: te pakken krijgt
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "pakken" in Engels

Suggesties

Iets probeert m'n voet te pakken.
Something is trying to get to my foot.
We pakken ze vanavond in Gennevilliers.
We're going to get them tonight in Gennevilliers.
Misschien moet ik jullie geld pakken en weggaan.
Then maybe I should just take your money and leave you to those dogs outside.
Deze joekel pakken we ook mee.
Alright, we take this bad boy in case we need it later.
Ik kan daar niet zomaar Alisons telefoon pakken.
I can't just go in there and take Alison's phone.
Misschien moet ik dat maar pakken.
[Laughs] Maybe I'll just take that.
Meestal pakken ze dingen uit de vuilcontainer.
Usually, they take things out of the dumpster.
Ik moet nog pakken en zo.
Totally. I'm going to take the train I think, just...
Je kunt bijna elkaars arm pakken.
You could almost take each other's arm.
Ik kan die hooivork pakken en...
I could take that pitchfork myself, and...
Ik kan kaarsen en lucifers pakken.
Well, I can get candles and matches.
Hij wilde per se iets pakken.
I wonder... there was something he was desperately anxious to get.
Alleen al om hem te pakken.
I'll pull out of this if only to get that guy.
Ik zal de andere ook pakken.
Hold on, and I'll get the others up to you.
Ik moet verzekeringspapieren voor Marisol pakken.
I need to get insurance information for Marisol.
Ik krijg Christine niet te pakken.
I tried to call Christine, but I couldn't reach her.
Het een na grootste moet'm pakken.
The second greatest predator must take him down.
Inbreken, borstbeeld breken, sleutel pakken.
We break in, steal the bust, destroy it and grab key.
We verkopen Halloween pakken en goedkope dingen.
We sell Halloween costumes and cheap stuff, not like that.
Je kunt het ook later pakken.
Right. Well, you can have it later, I guess.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 45404. Exact: 45404. Verstreken tijd: 162 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo