Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "parlement" in Engels

Suggesties

+10k
Maar geen andere moeder is kandidaat voor het parlement.
However, not everyone else's mother has been selected to stand for Parliament.
Onze premier werkt in het parlement.
Now, our prime minister works in Parliament.
Het parlement behandelde de Schotse visserijwet.
The House read the Scottish Fisheries' Bill...
Overige informatie: volksvertegenwoordiger, Liberiaans parlement.
Other information: Representative, Liberian House of Representatives.
De fascistische partij groeide en uiteindelijk werd het parlement verkozen.
The fascist party became increasingly, and eventually was elected the parliament.
Maar deze vernieuwing beperkt zich tot het parlement.
This renewal, however, restricts itself to the Parliament.
Zo kan de Franse president het parlement ontbinden.
The French president, for instance, can dissolve parliament.
Elk parlement bepaalt de samenstelling van zijn delegatie.
Each Parliament shall determine the composition of its own delegation.
Ik vind deze tactiek een parlement onwaardig.
I regard these tactics as unworthy of a parliament.
Het Brits parlement heeft een commissie ingesteld en onderzoekt het vraagstuk.
The British parliament has set up a committee and is investigating the matter.
Het Bulgaars parlement heeft zich overigens unaniem hiervoor uitgesproken.
The Bulgarian Parliament has declared itself unanimously in favour of this.
De overeenkomst zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Roemeense parlement.
The agreement is due to be submitted to the Romanian Parliament for approval.
Op het nu voorgestelde artikel heeft geen enkel parlement greep.
There is not a single parliament anywhere which knows what to do about this proposed article.
Na de verkiezingen heeft het parlement een mensenrechtencommissie verkozen of benoemd.
Since the election, its parliament has elected - or appointed - a committee on human rights.
Onze proclamatie gaat komende maand naar het parlement.
So, in fact, our proclamation is going to parliament next month.
Hiermee raken we aan de bevoegdheid van het Sloveense parlement.
That of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
Het parlement beslist binnenkort over onze missie in Afghanistan.
Parliament will come to a decision on our engagement in Afghanistan soon.
Het Hongaarse parlement heeft bijvoorbeeld het verdrag vrijwel unaniem bekrachtigd.
The Hungarian Parliament, for example, ratified the agreement virtually unanimously.
Ik heb het Cypriotische parlement vertegenwoordigd op vele buitenlandse vergaderingen.
Furthermore, I represented the Cyprus Parliament in various international meetings abroad.
Voor leden van het Poolse parlement bestaat geen soortgelijke bepaling.
No similar provision exists in respect of members of the Polish Parliament.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 86419. Exact: 86419. Verstreken tijd: 207 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo