Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: niet passend
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "passend" in Engels

Suggesties

De Gildewerk afsmeltsteun kan voor vrijwel alle kaarsen passend ingesteld worden.
The Gildewerk melting support can be set to be suitable for use with virtually all candles.
Jullie krijgen passend werk en kwartalen.
You will be given suitable work and quarters.
Daarom heb ik een passend educatief programma gevonden.
Seriously. So I have hatched a proper pedagogical plan.
De inspecteurs ontvangen een passend identificatiemiddel.
Inspectors shall be provided with suitable means of identification.
Als mijn tijd daar is zal ik je passend belonen.
When my time comes, you will get a suitable reward.
Maar ik zou me graag passend willen kleden.
Although I'd feel more comfortable in a suitable frock.
Dat is een heel genereus en passend geschenk.
That is a very generous, and I may say, appropriate gift.
Een passend einde voor de poederprins.
A fitting demise to the Prince of Powder.
Daarom vinden we een gebaar van u passend.
That's why we think a gesture from you will be appropriate.
Voorzien met vingerknel bescherming passend op het ThyssenKrupp/Hoesch Paneel.
Suitable for doors with finger pinch protection fits on ThyssenKrupp/Hoesch Panel.
De schoudernaden zijn passend in rood uitgevoerd.
The shoulder seam is done in a matching red.
Het juiste materiaal passend bij de omstandigheden.
The right choice of equipment, fitting the prevailing fishing conditions.
Een passend brilletje was zo gevonden.
A fitting pair of glasses was soon found.
Alle optionele artikelen zijn passend in de Reprowesty's interieurs.
All optional items are all appropriate in the Reprowesty's interiors.
Indien mogelijk en passend worden zij langs elektronische weg bekendgemaakt.
They shall be published by electronic means, where possible and appropriate.
Daartoe zal de Commissie Europese normalisatieorganisaties een passend mandaat verlenen.
To this end, the Commission will give a mandate to the appropriate European standards authorities.
Waar passend omvat dit intradayverevening of meerdaagse verevening.
Where appropriate, this shall include intraday or multiday settlement.
Wat een passend einde voor je levenswerk.
What a fitting end to your life's pursuits.
Verzekeraars moeten op systematische en alomvattende wijze een passend risicobeheer voeren.
Insurers are required to conduct appropriate risk management in a systematic and comprehensive manner.
Waar passend zullen jeugdonderzoekers en jeugdwerkers worden geraadpleegd.
Where appropriate, youth researchers and youth workers will be consulted.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7029. Exact: 7029. Verstreken tijd: 91 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo