Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "persoonlijke bezittingen" in Engels

personal effects
personal belongings
personal possessions
personal property
personal assets
belongings
personal items
personal objects
personal things
De ambassade wil zijn persoonlijke bezittingen.
The embassy's asking for the release of his personal effects.
Er zijn controle-monsters van haar persoonlijke bezittingen toen ze verdween.
There were control samples obtained from her personal effects when she disappeared.
Neem uw persoonlijke bezittingen alstublieft met u mee.
Please take personal belongings with you.
Geen onbehoorlijk gedrag, geen persoonlijke bezittingen.
No obscene behavior, no personal belongings.
Mijn persoonlijke bezittingen stelen en overhandigen aan zijn tussenpersoon.
Stealing my personal possessions and delivering them to his handler.
Ik vond dit, verstopt in de stuurhut, samen met de kapitein zijn persoonlijke bezittingen.
I found this hidden in the wheelhouse along with the master's personal possessions.
Ik zal mr Hoyle's persoonlijke bezittingen controleren voor dit notaboekje.
I'll check Mr. Hoyle's personal effects for this notebook.
De gevangenis stuurt Jack's persoonlijke bezittingen op.
The prison are sending over Jack's personal effects.
Jack's persoonlijke bezittingen kwamen van de gevangenis vanochtend.
Jack's personal effects arrived from the prison this morning.
Jij moet de persoonlijke bezittingen van 't slachtoffer inventariseren.
Quinn, I need you to run an inventory on the victim's personal effects.
Er zat een tentoonstellingsgids tussen zijn persoonlijke bezittingen.
There was an exhibition guide in his personal effects.
Dat is waar de persoonlijke bezittingen van iedereen die verbronsd is worden bewaard.
It's where the personal effects are kept of anyone who's been bronzed.
Je mag de persoonlijke bezittingen gelijk aan de familie geven.
You may deliver the personal effects directly to the next of kin.
Ze willen mijn moeders persoonlijke bezittingen opsturen, maar ik haal ze liever zelf op.
They want to send my mum's... personal effects, and I'd rather go and get them myself.
Ik kan intieme details afleiden van een persoon... door het nauwkeurig onderzoeken van hun persoonlijke bezittingen.
I can deduce intimate details about an individual through a close scrutiny of their personal effects.
De persoonlijke bezittingen van de bibliothecaris werden in beslag genomen en zijn nu hier.
The librarian's personal effects just came in from impound.
Gelieve de hotelgasten te interviewen, verzamel mr Farrelly's persoonlijke bezittingen en breng ze naar het bureau.
Please interview the hotel guests, collect Mr. Farrelly's personal effects, and bring them to the station house.
Mama's dagboek zou bij haar persoonlijke bezittingen moeten zitten.
Mama's journal would be with her personal effects.
Dit is een vrij eenvoudig testament, een spaarrekening, wat persoonlijke bezittingen, maar niets over begrafenisarrangementen.
Now, this is a fairly simple will, just a savings account, some personal effects, - but no mention of funeral arrangements.
Een man in het bezit van mijn persoonlijke bezittingen.
A man in possession of my personal effects.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 429. Exact: 429. Verstreken tijd: 105 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo