Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "pikken" in Engels

Suggesties

Ik kan soms pikken beelden die onder de...
I can sometimes pick up images that are underneath the...
Ultrasone ontstekers pikken die explosie op.
Ultrasonic fuses keyed to pick up the explosion from that ship.
Geef me één goeie reden om een Snickers te pikken.
Boy, you want to give me one good reason why you would steal a Snickers bar.
Jullie komen hier en pikken alle banen in.
You come down here and steal all the jobs.
Hopelijk pikken deze dingen wat beweging op.
Hopefully, these things will pick up some movement.
Bijna tijd om de meisjes om te pikken.
[WATCH BEEPS] Almost time to pick up the girls.
Omdat ik niet iemands date probeer in te pikken.
Well, I'm not the one trying to steal someone's homecoming date.
Een baken is lastig op te pikken, zelfsmet de satelliet.
It'll be tough to pick up a beacon signal, even from a satellite.
Ik moet even jullie pa pikken.
Let me steal your old man for a second.
Die pikken naar zichzelf en hun maatjes.
Well, he's always picking on himself and his friends.
Andere meisjes zouden dat niet pikken.
Some girls might take that the wrong way.
We pikken deze onzin niet langer.
We will not stand for any more of this jiggery-pokery.
Computers kunnen steekwoorden binnen seconden eruit pikken.
And computers that can pick out keywords in a matter of seconds.
Geen andere bond zou dit pikken.
No other union in the country would stand for a thing like that.
Maar ze zijn één ding vergeten te pikken.
Maybe so, but there's one thing they forgot to take away from us.
We pikken een verdacht vaartuig op.
Sir, we've picked up a suspected FFV on our radar.
Ik zou iets proberen op te pikken.
If I was in his position, I would try to pick up some information.
Michael, mijn sensoren pikken een probleem op.
Michael, my sensors are picking up a problem ahead.
Maar pesten hoef je ook niet te pikken.
Well, you're not supposed to have to put up with bullies, either.
Michael, mijn sensoren pikken vreemde vibraties op.
[Whirring] Michael, my sensors are picking up some very strange vibrations.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2420. Exact: 2420. Verstreken tijd: 90 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo