Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: plas bloed plas water
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "plas" in Engels

puddle
lake
pee pool pond
wet
urine
peed
wee-wee
wee
Plas
I'm peeing
piss
blood

Suggesties

128
Er is een aanzienlijke plas hier.
Now, there is a significant puddle here.
En het is zo ondiep als een plas.
And it's as shallow as a puddle.
De ruime object natuurlijke wijze van-zapovednogo fonds in deze plaatsen is slechts een plas.
Large object of prirodno-reserved fund in these parts is only one lake.
Dit en krasavets Chatyr-dag, en Angarskii pereval met alpene plas.
It and a handsome man of Chatyr-Dag, and Angarsk pass with mountain lake.
Mogelijk een pinda in een plas.
Possibly a peanut in a puddle.
Er lag vanmiddag een plas naast mijn auto.
There was a puddle next to my car this afternoon.
Muren moeten gepoetst worden en er is 'n sinistere plas.
The walls need sponging and there's a sinister puddle.
En toen werd je plas een stoofpot.
And then your puddle became a stew.
De rand van de plas suggereert dat er iets doorheen is gesleept.
The edging on this puddle suggests something was dragged through it.
De Oostzee is niet een plas.
The Baltic is certainly no puddle.
Ik moet in een plas hebben gestapt of zo.
Must have stepped in a puddle or something.
Ik ben buitengesloten en maak 'n plas in de gang.
I'm locked out and I'm makin' a puddle in the hall.
Hij is in die plas gestapt.
He stepped in that puddle by the trough.
Er ligt hier een grote plas.
There's a big puddle here.
Ga dan, ik wil geen plas.
Go. I don't want a puddle.
Hij gooide mijn pet in een plas nadat ik hem had gewaarschuwd.
He threw my hat in a puddle after I'd warned him not to.
Steve, dat was mijn dochter, plas.
Steve, that was my daughter, puddle.
We gaan en toosten op de plas die ons samenbracht.
Let's go and toast that puddle that brought us together.
We rijden door een plas en bespatten het meisje.
We hit a puddle, splashed the girl.
Dus de overledene stond in een plas toen hij zijn toespraak ging geven.
So the deceased was stood in a puddle - when he went to make his speech.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 791. Exact: 791. Verstreken tijd: 80 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo