Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "plegen" in Engels

Suggesties

766
573
217
158
157
Die als primaire activiteit misdaden plegen.
That commit crimes as one of its primary activities.
Ik ga alleen bepaalde daden plegen.
No! I'm just going out to commit certain deeds.
Voor zoiets plegen mensen een moord.
Look, a thing like that, people will kill for it.
Hij klinkt alsof hij zelfmoord wou plegen.
He sounds like he was going to kill himself.
Ik moet een hoop telefoontjes plegen.
I got a lot of phone calls to make.
Ik zal wat telefoontjes voor jullie plegen.
Look, I'll make a few calls, see what I can find.
Mr Emmerich zal geen misdaad plegen.
Mr. Emmerich wouldn't commit a crime.
Iedereen schijnt meineed te plegen voor Joe Paris.
The whole world has turned out to commit perjury for Joe Paris.
Als je een telefoontje wilt plegen...
If you'd like to make a call...
Ik moest misdaden plegen voor m'n dekmantel.
I was under orders to commit certain crimes to maintain my cover.
Ik zal onmiddellijk zelfmoord moeten plegen.
I will have to commit suicide at once.
Die jongens gingen een overval plegen.
Well, these guys were going to commit a robbery.
Dit verklaart wel waarom Randall Bowen zelfmoord wilde plegen.
Anyway... this explains why Randall Bowen tried to commit suicide.
Mensen plegen ook zelfmoord uit schaamte of hulpeloosheid.
And people also commit suicide out of shame and helplessness.
Ik help mensen die zelfmoord willen plegen.
I'm helping people who want to commit suicide.
Ik moest een paar telefoontjes plegen.
I had a couple of calls to make.
Ik wil nooit meer zo'n telefoontje plegen.
I don't ever want to have to make another call like that again.
Elk jaar plegen gemiddeld 58000 mensen zelfmoord.
On average, 58000 people commit suicide each year.
Ze plegen er telefoontjes mee en gooien'm weg.
They make a few calls with a burner, throw it away.
Ondertussen, als je telefoontjes wilt plegen...
Meanwhile... If there are some phone calls you'd like to make...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4495. Exact: 4495. Verstreken tijd: 89 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo