Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "precies" in Engels

Suggesties

2432
1710
865
Jij weet precies welke stalen die meisjes achterlieten.
You're the know exactly what kind of samples these girls leave.
Uw RePet-Oliver wordt precies dezelfde hond.
Your RePet Oliver will be exactly the same dog.
Hij leek precies op de tekening.
He looked just like the sergeant's sketch.
Bo Weinberg zei precies het tegenovergestelde in Albany.
While he was up in Albany, Bo Weinberg said just the opposite.
Overal bewaking, precies waar hij zit.
There are guards everywhere, right where he is.
Zoals je ziet ben ik precies op tijd met nieuwe draken.
Well, as you can see, I am right on time with a new batch of dragons, just like I promised.
George doet precies wat Ursula zegt.
George have every intention of doing exactly what Ursula say.
Haak weet precies wat jij bent.
Hook knows exactly what you are, Mr. Smee.
Die spoorwegovergang is hier precies 500 meter vandaan.
That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from here.
En veel UFO's worden precies zo omschreven.
And in fact, many UFOs are described as exactly that.
Dat is niet precies een arsenaal.
Job: It's not exactly an arsenal.
Hij vertelde me niet precies waarom.
He didn't tell me why, exactly.
Zack deed precies wat jij voorspelde.
Zack did exactly what you said he would.
Ja, precies dezelfde outfit van gisteren.
Yes, exactly the same outfit that she was in yesterday.
Dit is misschien precies wat hij wil.
CHARLIE: Of course, you realize this may be exactly what he wants.
Dit is precies de verkeerde benadering met Terry.
This is exactly the wrong approach to take with Terry.
Ik wil weten wie ik precies geholpen heb.
And now, I would like to know exactly who it was that I helped.
Ik ben een Colombiaans weet precies...
Look, I'm a Colombian citizen, and I know exactly my...
Jones belde precies een dag geleden.
Jones made his last phone call exactly one day ago.
Dit is precies waarom het uiteenviel voor ons.
John, this is exactly why things fell apart for us before.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 52695. Exact: 52695. Verstreken tijd: 243 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo