Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "premie" in Engels

premium
bounty
bonus
contribution
fee
reward
premie
severance pay
payment
price
insurance
subsidy

Suggesties

Hierdoor wordt een positieve premie gezet op fatsoenlijk gedrag.
This is how decent behaviour is rewarded with a positive premium.
Je claimt en ze doen je premie omhoog.
You claim - they put up your premium.
Hiermee zal je de premie jager vinden.
This ought to lead you to the bounty hunter.
De regering betaalt geen premie meer voor indianen.
The government don't pay a bounty on redskins anymore.
Loonmatiging en hoogte van de uitzonderlijke premie 1.
Issue of wage moderation and size of extraordinary bonus 1.
Dat levert me vast een grote premie op.
I bet there's a big bonus in that for me.
Hij wil de premie op Ansgar laten stijgen.
He wants to increase the bounty on Ansgar.
En dan gaan we meteen naar Yondu voor jouw premie.
And then we're headed straight to Yondu to retrieve your bounty.
Nu kunnen we een hogere premie eisen.
Now we can command a bigger bounty.
Er zal geen premie zijn in de hel.
There will be no bounty in hell.
Wolven... We hebben een premie op te halen.
Wolves... we have a bounty to collect.
Jawel, de hoogste premie aller tijden.
Yes, it's the largest bounty ever offered!
Als je zo'n gezicht kunt vinden, betaal ik de premie uit.
If you can find a face like that... I'll pay the bounty.
Je bent hier voor de premie op mij.
You're here for the bounty on me.
Tien zilveren hertenbokken lijkt me een royale premie.
10 silver stags seems a generous bounty.
We doden het en krijgen de premie.
We kill this thing, we get the bounty.
Hij wist van het premie systeem.
He knew about the bounty program.
Het zou helpen als ze wisten dat er geen premie meer op hun Scalp staat.
If they knew they'd paying a bounty for the scalps, It would make big medicine with them. That's right.
En het premie systeem is dood en begraven.
And the bounty system's dead and buried.
Michael kreeg in twee dagen de premie op Whistler weg.
Michael got the bounty off Whistler's head in two days.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1909. Exact: 1909. Verstreken tijd: 112 ms.

premie- 69

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo