Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "presentatie" in Engels

presentation
present
talk
launch
pitch
showcase
slide show
powerpoint
show-and-tell
presenting presented
presentatie
showcasing view
performance

Suggesties

En geen krachttermen in je presentatie, Ocinski.
And no expletives in your presentation, please, Ocinski.
Ik heb een presentatie met de burgemeester.
Look, I've got a presentation with the mayor tomorrow.
Mijn presentatie gaat over het verband tussen technologie en lettertypedesign.
So my talk is about the connection between technology and design of type.
Maar een presentatie is meer dan een verzameling gegevens.
But a presentation is more than just the collection of data.
Bill wil martini's serveren bij de presentatie.
Bill had the inspired idea to serve Martinis at the presentation.
Ik zou aan de presentatie werken.
I'd work on your presentation a little.
We zouden onze presentatie over de Dragonfly houden.
We were supposed to make our presentation about the Dragonfly.
Ik moest een presentatie geven voor een astronomiebeurs.
I had to give a presentation for the astronomy fellowship.
Ten eerste... wat een geweldige presentatie.
First of all... this is a terrific presentation.
Lees het overtuigender tijdens de presentatie.
I would read it with more conviction at the actual presentation.
Ik vrees dat mijn presentatie onvoldoende doordrong, generaal.
I'm afraid my presentation didn't impress you quite enough, General.
Ze geeft een presentatie bij haar thuis vandaag.
She's giving a presentation at her house later today.
Dat jij de presentatie moet geven, Tim.
I am saying, you need to go down there and give this presentation, Tim.
De presentatie is bevestigd voor morgenmiddag in Barzali's hotel.
The presentation's been confirmed for tomorrow afternoon at Barzali's hotel.
Hacking Team heeft waarschijnlijk de gladste presentatie.
Now, Hacking Team has what is probably the slickest presentation.
Die presentatie komt wel, Raymond.
We'll get to your presentation, Raymond.
PowerPoint 2010 presentatie heeft.pptx als bestandsextensie.
PowerPoint 2010 presentation has.pptx as its file extension.
Powerpoint presentatie van de getron site gelinkt.
The Powerpoint presentation is linked through the Getron site.
Kijk hieronder voor foto's van onze presentatie.
See below a selection of pictures from our presentation.
Het belangrijkste onderdeel van deze webquest is natuurlijk de presentatie.
The most important component of this webquest is of course the presentation.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6535. Exact: 6535. Verstreken tijd: 127 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo