Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "productiemaatschappij" in Engels

Het productiemaatschappij stuur haar de hele tijd cadeau's.
The production company send her gifts all the time.
Ik sprak met de productiemaatschappij, ze zijn enthousiast om te helpen.
Hmmm? I spoke to the production company, they're very keen to help.
En plotseling hadden we dus een productiemaatschappij.
And suddenly we had to production company.
Niet van de productiemaatschappij of Channel 4, van mij.
It doesn't belong to the production company or Channel 4.
Ja, het hoofd van zijn productiemaatschappij, Gene Vogel.
Yes. The head of his production company, Gene Vogel.
Hij is de president van Mr Ross' productiemaatschappij.
He's the president of Mr. Ross' production company.
Carl nam aan dat het een geschenk was van de productiemaatschappij, precies als verhoopt.
Now, Carl assumed that they were a gift from the production company, exactly as you hoped.
Ik kan een baantje voor je regelen... bij een impresariaat of een productiemaatschappij.
I'm sure I could set you up with a summer job at an agency or a production company.
Ze legde zich vooral toe op film en aanverwante media en heeft sinds 1989 haar eigen productiemaatschappij, Viada Producciones.
She mainly focuses on film and related media. Since 1989 she has her own production company, Viada Producciones.
de aanwezigheid van een distributiearm bij de aanvragende productiemaatschappij;
existence of a distribution arm in the applicant production company,
Het besluit van de omroepautoriteit enkele door de Maltese productiemaatschappij Where's Everybody opgenomen uitzendingen door te lichten moet worden gezien in het kader van de campagne voor het toetredingsreferendum, dat op 8 maart 2003 in Malta werd gehouden.
The Broadcasting Authority's decision to screen some recorded broadcasts produced by the Maltese production company Where's Everybody is to be considered in the framework of the campaign for the accession referendum held on 8 March 2003 in Malta.
dat de lidstaten bij de definitie van het begrip "onafhankelijke producent" naar behoren rekening dienen te houden met criteria als de eigendom van de productiemaatschappij, de hoeveelheid programma's die aan dezelfde omroeporganisatie worden geleverd, en de eigendom van de secondaire rechten;
whereas Member States, in defining the notion of 'independent producer', should take appropriate account of criteria such as the ownership of the production company, the amount of programmes supplied to the same broadcaster and the ownership of secondary rights;
Het probleem is mijn productiemaatschappij.
The point is it's my production company.
Het is mijn productiemaatschappij.
The point is it's my production company.
We vonden een kleine productiemaatschappij.
We found a small production company.
De omroepautoriteit heeft alleen programma's van de productiemaatschappij Where's Everybody uitgekozen voor censuur en controle vooraf maar andere programma's blijven hiervan verschoond.
The Broadcasting Authority has singled out for pre-view censorship and checking the programmes produced by the production company Where's Everybody?, but other programmes are not being subjected to the same treatment.
En heeft de leiding over zijn productiemaatschappij Inifinitum Nihil ('oneindig niets'), die hij in 2004 is opricht. Ook broer Danny is nauw betrokken bij zijn carrière.
Now she manages his production company Infinitum Nihil (Endless Nothing) which he established in 2004. Brother Danny is also closely involved with his career.
Heeft een productiemaatschappij aangeboden om de Lincoln Hawk catalogus te kopen.
A music publishing company offered to buy The lincoln hawk catalog.
Alle actie aan tafel zal worden vastgelegd door televisiecamera's van de productiemaatschappij Emblaze Productions en zal vanaf januari 2009 te zien zijn op Sky Sports.
All of the action will be captured by the television cameras of production company Emblaze Productions to be aired on Sky Sports in January of 2009.
En ik zal proberen om een productiemaatschappij te scoren met duur water en een verwaande uitzendkracht.
And I'll work on scoring production offices with expensive water and a snobby temp.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 32. Exact: 32. Verstreken tijd: 85 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo