Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: door de rechtbank
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rechtbank" in Engels

Suggesties

Freedman, de rechtbank beschuldigd je van minachting.
Dr. Freedman, the court holds you in contempt.
Veronderstellingen en giswerk, we worden de rechtbank uitgehoond.
Surmise and conjecture, we shall be laughed out of court.
Misschien gaan ze terug naar de rechtbank.
I think they're going back to the courthouse.
Korsak en Frankie zijn bij de rechtbank.
Well, korsak and frankie are at the courthouse.
Ik moet morgen naar de rechtbank.
Lock him in. I have to walk into a courtroom tomorrow.
Mijn rechtbank mag geen vertoning worden.
My courtroom will not be turned into a sideshow.
De rechtbank is erg geduldig geweest, advocaat.
This court has shown you a great deal of patience, Advocate.
Met lijfwachten en advocaten ging Tupac naar de rechtbank.
With bodyguards and attorneys, he went into Manhattan Criminal Court.
In de rechtbank scènes zijn de teksten soms behoorlijk ingewikkeld.
It's just, you know, in the court scenes, some of those lines are pretty complex.
Kennelijk stuurde de rechtbank jullie berichten.
Come on. Apparently, the court's been sending you text notices.
Mevrouw Bullock, de rechtbank begrijpt dat u...
Mrs. Bullock, it's the court's understanding that you've pl...
Maar u moet de rechtbank erkennen.
But you do have to acknowledge the court.
Brooks en Wilcox zijn naar de rechtbank.
Brooks and Wilcox are in court on the Monzio divorce - should be no problem.
Hij verschijnt voor een blanke rechtbank.
He'll be tried in a white man's court.
Deze rechtbank gelast dat u de doodstraf zult ondergaan.
It is the order of this court that you shall suffer the death penalty.
Dit moet u de rechtbank vertellen.
In about four days you can tell the court what you told me.
Onze school was ooit de provinciale rechtbank.
Our high school used to be the county courthouse.
De rechtbank heeft genoeg geruzie gezien voor vandaag.
The court's had about all of this dogfight it can take for one day.
Ik moest uit onze rechtbank weg.
I had to escape family court in my living room.
Nick heeft de rechtbank al voorbereid.
Nick's already primed the court to hear our case.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9410. Exact: 9410. Verstreken tijd: 108 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo