Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: voor de rechter
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rechter" in Engels

Suggesties

Nee, rechter Murphy is overleden.
No, no, that was Judge Murphy who died last month.
Ik moet voor dezelfde rechter verschijnen, dus...
I have an appearance before the same judge, so...
Bij 'n geschil moet de rechter beslissen.
If there is a dispute, that's a matter for Social Services and the court.
De rechter zou dat moord noemen.
You know, a court might just call that murder, too.
Hoofd rechter Benjamin Esposito is zojuist gearriveerd.
Chief Justice Benjamin Esposito just walked in the door.
We willen dat je rechter Ryvlan ontmoet.
No. In fact, we need you to meet with Chief Justice Ryvlan.
Julia, dat moet de rechter beslissen.
Now, julia, that's for the judge to decide.
De rechter zal om een speekseltest vragen.
The judge will be asking for a saliva test.
Bovendien heeft hij een vrouwelijke rechter.
Besides, he has gotten a female judge.
We kunnen natuurlijk ook naar de rechter stappen.
We can drag it before a judge if you think that would be more favourable.
Ze heeft voor een rechter getuigd.
She gave a full statement to a judge.
Maar u zult beslissingen moeten maken als rechter.
But you're going to have to render decisions as a judge.
Een rechter moet zaken objectief bekijken.
A judge is required to view the issues objectively.
De rechter stuurt je meteen terug.
The judge will glance at your file and send you back here.
De rechter kwam zo aan vrouwen.
It was also a great place for the Judge to troll for women.
De rechter belde naar Albany over vrijlating.
A guy was up for parole, the judge called his contact in Albany.
We komen over rechter Varella hoor.
We're here to talk to you about Judge Varella.
Hij speelt eigen rechter én beul.
He gets to be judge, jury, and executioner.
Edelachtbare, de rechter is getuige-deskundige.
Your Honor, the judge is an expert witness.
Tenzij ze rechter Steve Paulson krijgen.
Well, unless they draw Judge Steve Paulson.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 17995. Exact: 17995. Verstreken tijd: 128 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo