Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rechtzaak" in Engels

trial
lawsuit
court
class-action suit
cause
litigation
Haar karakter was deel van de rechtzaak.
No, her character was part of the trial.
De hele wereld zal deze rechtzaak aandachtig volgen.
The entire world will watch this trial with great interest.
Ze hoeven de rechtzaak niet eens door te zetten.
They don't even need to go ahead with the lawsuit.
Shawn Price, je allereerste chirurgische zaak ze hebben net zijn rechtzaak geschikt.
Shawn Price... your very first surgical case here at the hospital... they just settled his lawsuit.
Zoals beloofd, wanneer jullie mijn rechtzaak zouden verstoren.
As promised, when you disrupt my court, you lose a seat.
Als dit tijdens de rechtzaak bekend wordt...
If this comes up in court...
De rechtzaak van Obersturmbannführer Eichmann zal niet plaatsvinden.
The trial of Obersturmbannführer Eichmann will not be allowed to take place.
Geen rechtzaak... dan krijgt Howell haar baan... en lijk ik schuldig.
State settles out of court, reinstates Howell to her job, which implies my guilt.
Ik moet in de rechtzaal zijn, de rechtzaak is begonnen.
I should be in court, the trial's begun.
De rechtzaak is als een episode van X Factor.
The trial is like an episode of X Factor.
We vonden geen verslag van de rechtzaak.
We found no record of the trial.
Ik gok op vasthouden zonder rechtzaak, martelingen, interpretaties.
I'm guessing detention without trial, torture, rendition.
Ik kan getuigen op de rechtzaak.
Noooo! I can testify at the trial.
Ik ga door de verklaringen van de slachtoffers op Mandar's rechtzaak.
I'm going through the victim impact statements at Mandar's trial.
Joe, je kan niet iedereen in een rechtzaak meeslepen.
Joe, you can't put everyone through a trial.
Veel van jullie hebben de laatste rechtzaak gemist...
Many of you missed the last trial...
Misschien wilde ze daarom deze rechtzaak wel.
Maybe that's why she wanted this trial.
Je stiefdochter rekent daarop, daarom heeft ze een civiele rechtzaak aangespannen.
Your stepdaughter is counting on that that's why she's suing you in civil court.
Ik wil met u praten over zijn rechtzaak voor geweldpleging.
I want to talk to you about his assault trial.
We zullen optreden voor de verdediging in de rechtzaak tegen Christine Vole.
We're appearing for the defense in the trial of Christine Vole.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 741. Exact: 741. Verstreken tijd: 74 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo