Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "regelgeving" in Engels

Suggesties

Volgens Öztürker is het belangrijkste issue het verschil in regelgeving.
According to Mr Öztürker, the main issue is the difference in regulation.
Echter, de hamvraag blijft governance en regelgeving zijn.
However, the million-dollar question continues to be governance and regulation.
Betere regelgeving is essentieel voor een optimaal functionerende interne markt.
Better legislation is essential for an internal market that functions at its best.
De nieuwe regelgeving moet neutraal zijn met betrekking tot technologie.
As regards the new legislation, it has to be neutral with regard to technology.
Betere regelgeving hoort bij degelijke politieke besluitvorming.
Better regulation is a compliment to sound political decision-making.
Voor de toekomstige regelgeving hebben we bijvoorbeeld een speciale reserve voorgesteld.
We have proposed in the future regulation, for example, setting up a kind of special reserve.
De regelgeving is in 22 jaar verelfvoudigd.
The quantity of legislation has increased elevenfold in 22 years.
Ze hebben minder regelgeving dan wij.
They have less regulation than us, you never know.
Een beleggingsfonds manager vindt minder regelgeving goed.
A hedge fund manager wouldn't mind less regulation.
Minder schroom in het actieplan voor nieuwe regelgeving.
The action plan for new legislation must be less diffident.
Wij zouden duidelijke nationale regelgeving moeten stimuleren.
We ought to be taking the challenge of national legislation head on.
Ik ben daarom blij dat deze regelgeving gehandhaafd blijft.
I am therefore pleased that no amendment has been made to that regulation.
Zonder democratische regelgeving door de overheid wordt gezondheid handelswaar.
Without democratic regulation by the state, health becomes a commodity.
Hierdoor wordt de regelgeving transparanter en beter voorspelbaar.
As a result the regulation will become more transparent and more predictable.
Natuurlijk bestaat er veel scepsis over alternatieve regelgeving.
Of course alternative regulation is a subject of much scepticism.
Geen enkele andere sector kent zulke regelgeving.
There is no such regulation in any other sector.
Er is zeker betere regelgeving mogelijk.
It is clear that better regulation can be achieved.
Bestaande regelgeving verbiedt of bemoeilijkt dit soort cash managementtechnieken.
Existing legislation, however, prohibits or hinders this type of cash management technique.
De voorziene regelgeving was onvolledig en derhalve slecht.
The regulation of phone tapping in the Council document was incomplete and therefore inadequate.
Geldmiddelen en goede regelgeving zijn essentieel, maar niet toereikend.
Funds and effective legislation are essential, but these are not enough on their own.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11623. Exact: 11623. Verstreken tijd: 154 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo