Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "regelmatig viervlak" in Engels

tetrahedron
Als je de drang voelt, mag je dat 'regelmatig viervlak' oplossen.
If you get inspired, feel free to take a hack at the tetrahedron.
Gegeven is een regelmatig viervlak waarvan elke ribbe een lengte van 1 kilometer heeft. Zoek de posities van n punten op het viervlak zodanig dat de kleinste afstand tussen twee verschillende punten uit dit n-tal zo groot mogelijk is.
Given a regular tetrahedron with sides of length 1 kilometer, find the positions of n points on the tetrahedron such that the smallest distance between two points out of these n is as great as possible.

Andere resultaten

Er worden op alle mogelijke manieren n punten gekozen uit een regelmatig grofmazig puntenrooster op het viervlak, met de restrictie dat in ieder geval 1 hoekpunt wordt gekozen, en dat een voor de hand liggende verdeling der punten over de zijvlakken wordt gekozen.
In all possible ways, n points are chosen from a regular lattice of points on the tetraeder, with the restriction that we choose at least one vertex and use a good distribution of the points over the faces.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3. Exact: 2. Verstreken tijd: 80 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo