Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "republiek turkije" in Engels

Suggesties

Andere resultaten

Daarnaast blijft Turkije de toetreding van de Republiek Cyprus tot de internationale organisatie voor de regeling inzake toezicht op exporten blokkeren.
It is also continuing to obstruct Cypriot accession to the International Export Control Regime.
Toetreding FYROM en Turkije: Het Parlement zal over een resolutie stemmen over de voortgang die de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft gemaakt richting EU-lidmaatschap (woensdag).
The EU should encourage Chinese export-credit agencies, including the Exim Bank, to conduct systematic environmental assessments of infrastructure projects in Africa, such as dams, roads and mines, believes the House.
Het Parlement stemt over voortgangsverslagen over de inspanningen, die Turkije, Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vorig jaar hebben gedaan om in aanmerking te komen voor EU-lidmaatschap.
An impact evaluation report on body scanners is to be published by the Commission in the coming weeks.
De rapporteur herinnert Turkije eraan dat de erkenning van alle lidstaten, met inbegrip van de Republiek Cyprus, een noodzakelijk onderdeel van het associatieproces vormt.
The EP administration is asked to "take the necessary measures for a regular review of long-standing contractual obligations towards third parties, e.g. leases or service contracts".
Ik wil bij deze gelegenheid echter iets aan de orde stellen dat hier nauw verband mee houdt. Turkije heeft de vorige week besloten zijn havens te sluiten voor schepen die onder de vlag van de Republiek Cyprus varen.
I would like to take this opportunity to bring up a wholly related issue, more specifically the fact that last week Ankara decided not to allow ships flying the Cypriot flag, flying the flag of the Republic of Cyprus, to enter its ports.
De enquête werd gehouden onder 30.170 burgers in de 27 EU-lidstaten, de drie kandidaat-lidstaten (Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en binnen de Turks-Cypriotische gemeenschap.
It also found that a majority believe that we - the people, governments, industry or the European Union - are not doing enough about it.
Toetredingen van Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Statute for a European private company: creating a uniform company throughout Europe
Het Parlement debatteert woensdagmiddag met vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie over de toetredingsonderhandelingen van Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) vorig jaar.
The Committee on Legal Affairs welcomes the proposal on the Statute for a European private company, but proposes amendments that are "essentially aimed at responding to the debates that are to be anticipated within the Council and to counteract blockages within the Council".
Het Parlement debatteert woensdagmiddag met vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie over de toetredingsonderhandelingen van Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) vorig jaar.
Ordinary tyres, all-weather tyres and snow tyres, the design and manufacture of cars in general and the use of modern technology on cars - all these things influence the safety and environmental impact of motor vehicles.
Het Parlement debatteert woensdagmiddag met vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie over de toetredingsonderhandelingen van Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) vorig jaar.
EU Strategic Partnership with Mexico should include annual summits The Foreign Affairs Committee is calling for an annual EU-Mexico summit to give a fresh impetus to relations between the two sides as part of the Strategic Partnership currently under negotiation.
En passant houd ik de ontwikkelingen in Turkije nauwlettend in de gaten, idem in het Midden-Oosten (de nucleaire aspiraties van de Islamitische Republiek Iran!).
But I'm not sure they are interested in good news stories from anywhere come to think of it!
Bovendien moet Turkije alle beperkingen wegnemen voor het vrije verkeer van goederen voor schepen die onder vlag van de Republiek Cyprus varen, schepen die Turkse havens aandoen vanuit havens in de Republiek Cyprus, en voor Cypriotische vliegtuigen.
This investigation is, in terms of size and importance, the biggest anti-dumping case ever opened by the Community.
Het EP beklemtoont dat een snelle normalisering van de betrekkingen tussen Turkije en alle lidstaten van de EU, inclusief de erkenning door Turkije van de Republiek Cyprus, een noodzakelijk bestanddeel van het toetredingsproces vormt waarover niet kan worden onderhandeld.
On the Financial Perspective, Mr Borrell pointed out that agreement within the Council was a necessary condition for adopting a financial framework for 2007-13, but not a sufficient one.
Maar tegelijkertijd heeft Turkije een unilaterale verklaring afgelegd waarin het stelt dat de ondertekening, goedkeuring en uitvoering van dit protocol niet leidt tot een vorm van erkenning van de Republiek Cyprus, dat zoals bekend een lidstaat is van de Unie.
However, at the same time it issued a unilateral statement declaring that the signature, ratification and implementation of this protocol does not entail any form of recognition of the Republic of Cyprus, which is of course a Member State of the European Union.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 14. Exact: 0. Verstreken tijd: 59 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo