Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rode kruis" in Engels

Suggesties

Dit... is de website van het rode kruis.
This... is the Web site for the Red Cross.
Het is niet doneren aan het rode kruis, hij heeft veel bloed nodig.
It's not like donating to the red cross; He needs a lot of blood.
Het rode kruis verwijdert het object uit de verwerking van PDFtoMusic.
The red cross remove the object from the PDFtoMusic processing.
Ons rode kruis is met 't dak weggeblazen.
Our red cross got blown off with the roof.
Ik heb 20 wezen van het rode kruis.
I was given 20 orphans today by the Red Cross.
Ik coördineer de verspreiding tussen het CDC, FEMA en 't rode kruis.
I'm coordinating distribution between the CDC, FEMA, and the Red Cross.
Abby is op weg naar hier, met een verpleegster van het rode kruis.
Abby is on her way up with the Red Cross nurse.
Het rode kruis stelt het Aard Kruis voor.
The red cross represents the Earth Cross.
En telkens slaagden zijn mensen erin om hem over de bergen te vervoeren, naar de tenten van het rode kruis in Pakistan.
And each time, his guys would get him up over the mountains and into the red cross tents in Pakistan.
Het rode kruis heeft haar gevonden, maar ze is niet hetzelfde teruggekomen.
Red cross found her, but she didn't come back the same.
Het rode kruis vertelde mij... dat hij in onze tuin begraven is.
I was told by the Red Cross that he was buried in our garden.
Wat ben jij... het rode kruis?
What are you... the red cross?
Deze Willys-Jeep stond in het museum beschilderd met de kleuren rood en wit, (wellicht de kleuren van het rode kruis).
This particular vehicle was, for some reason, painted in the Red cross Colours, red and white.
Na een paar seconden kan je meer informatie opvragen door met je muis over het rode kruis in de grafiek te gaan.
After a few seconds, you may access to the information of any point of the graph by hovering the mouse over the red cross.
Je kunt nu een klein groen vinkje zien naast de commit die "Signed-off-by" in het bericht heeft staan en een rode kruis door die waar de auteur is vergeten te tekenen.
You can now see a little green check mark next to the commit that has a "Signed-off-by" string in the message and a red cross through the one where the author forgot to sign off.
Ja! Om in aanmerking te komen om voor Olympic Bike te mogen werken, moet elke mountainbike gids een eerstehulpcursus gevolgd hebben die niet meer dan 2 jaar geleden werd beëindigd. Verder zijn sommige van onze MTB gidsen ook hoog opgeleide rode kruis vrijwilligers.
Yes! In order to be eligible to work for Olympic Bike each mountain bike guide needs to have followed a first aid course which was completed no longer than 2 years ago. Furthermore some of our MTB guides are also highly trained red cross volunteers.
Ik help bij de PTA, ik ben vrijwilliger bij het rode kruis.
I help with the P.T.A., volunteer with the Red Cross.
Het groene kruis is het Galactische Kruis, het rode kruis is het Aard Kruis.
The green cross is the Galactic Cross, the red cross is the Earth Cross.
Het tweede kruis is het rode kruis en loopt langs de tekens Steenbok, Weegschaal, Kreeft en Ram en ik suggereer dat dit het Aard Kruis voorstelt.
The second cross red cross runs next to the signs Capricorn, Libra, Cancer and Aries and I suggest it represents the Earth Cross.
Bovenop het opgelegde lessenpakket zijn de leerlingen opverschillende gebieden actief: sportief (volleybal, basketbal), cultureel (ballet, theater), sociaal (antiaids vereniging), in de jeugdbeweging en actiegroepen (gidsen, rode kruis, zangkoor).
On top of the educational package the students are active in several areas: sportive (volleyball, basketball), cultural (ballet, theatre), social (anti-aids organisation), in the youth movement and action groups (scouting, red cross, chorus).
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 870. Exact: 870. Verstreken tijd: 106 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo