Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "romeins cijfer" in Engels

roman numeral
Je zei dat er een romeins cijfer opstond.
You said there was a roman numeral in the easter egg.
Ceramide 3) of een getal en een Romeins cijfer (bv.
Ceramide 3) or a number and Roman numeral (e.g.
Als ze doodgebloed zijn, wordt er post mortem een Romeins cijfer twee in hun borst gekrast.
After they bleed out, a postmortem Roman numeral two carved into their torso.
Dat is een romeins cijfer.
The date has a Roman numeral in it.
Niet alleen werd Chip kaalgeschoren, iemand heeft ook nog zo'n plastic paasei met een romeins cijfer erop... daar gestopt waar de zon niet schijnt.
So, not only did Chip get kojaked, someone put a roman numeral on one of those little plastic easter eggs and stuck it in his where-the-sun-don't-shine place.
Romeins cijfer. Tien.
Het YDS systeem omvat een optioneel Romeins cijfer Systeem dat de lengte en de serieusheid van de route aangeeft, te beginnen met I voor een of twee uur klimmen tot en met VI, die verwijst naar een klim van een week of langer.
The YDS system involves an optional Roman numeral Grade that indicates the length and seriousness of the route, starting at I for one or two hours of climbing to VI, which refers to a climb lasting a week or longer.
Als een metaal meerdere valenties heeft (bijvoorbeeld: ijzerionen kunnen 2+ of 3+ zijn) dan moet je de juiste valentie in de naam van de stof er bij schrijven m.b.v. een Romeins cijfer:
In the case of a metal with various valencies (ex: Iron ions can be 2+ or 3+) than you must indicate with a Roman number the right valency in the name of the ion:
Ja, maar in paragraaf drie, subartikel D, Romeins cijfer VII staat:
WE'VE BEEN LOOKING EVERYWHERE FOR YOU, YOUR HIGHNESS.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9. Exact: 9. Verstreken tijd: 37 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo