Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rosse buurt" in Engels

red light district
red-light district
tenderloin
De Reeperbahn, de rosse buurt.
The Reeperbahn, the red light district.
Op een avond gingen we naar de rosse buurt en gaf ik hem een preservatief.
We visited the red light district one night, and I fronted him a prophylactic.
We vonden twee lichamen in de rosse buurt, hun dood dateert uit dezelfde periode.
We now have two bodies found in the red-light district, their deaths date back to exactly the same period.
Zijn vriendin uit die tijd werd aangevallen in de rosse buurt.
His ex-girlfriend of the time said she was attacked in the red-light district.
Vonden zijn lichaam in de rosse buurt.
Found his body in the tenderloin.
Hij is gisteren vermoord in de rosse buurt.
He was killed last night in the tenderloin.
Hij woont in een of ander pakhuis in de rosse buurt.
He holes up in some warehouse in The Tenderloin.
Midden door de rosse buurt, Boundary Way.
Right through the middle of the red-light district, Boundary Way.
En nog een dakloze man in de rosse buurt.
And then we had a homeless man in the tenderloin.
Ze woonden aan de rand van de rosse buurt.
They lived right on the edge of the red-light district.
Het Anne Frank museum, de Dam, de rosse buurt en Chinatown liggen allemaal op loopafstand.
The Anne Frank House, Dam Square, Red-light district and China town are all within walking distance.
St. Pauli in Hamburg in Duitsland is een rosse buurt.
The St. Pauli sector of Hamburg, Germany is the red-light district.
Ik heb meer gevechten gezien in de rosse buurt Dan ooit bij Desert Storm, dus... nee.
I've seen more combat in the Tenderloin than I ever did at Desert Storm, so... no.
Maar het werd slechts een doodlopende straat in een rosse buurt in lincoln Heights.
But all he could manage was a dead-end block in a red-light district in Lincoln Heights.
Ik besefte niet dat The Rub in de rosse buurt is. Stroomstoring.
I didn't realize that the Rub is in the red-light district.
Twee lichamen, meisjes, vrouwen, gevonden in wat de rosse buurt was.
Two bodies... girls... women... Found in what was the red-light district.
Dit budget hotel in het centrum van Amsterdam ligt in de beroemde rosse buurt, op slechts 400 meter van het Centraal...
This budget hotel in central Amsterdam is located in the famous Red Light District, just 400 metres from the city's...
Het meest zuidelijke deel van El Raval, dichtbij de haven, stond ook wel bekend als de rosse buurt van de stad.
The Southern most part of the El Raval, near the port also used to be famous as the city's red-light district.
Het hotel in Osaka is een eenvoudig hotel middenin de rosse buurt.
The hotel in Osaka is a simple one in the middle of the red light district.
Tussen de Dam en de Nieuwmarkt, op het meest zuidelijke puntje van de rosse buurt, vindt u deze hippe bar waar een piepjong cliënteel over de vloer komt.
Between the Dam and the Nieuwmarkt on the southern end of the Red Light District, this trendy bar attracts a very young clientele.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 56. Exact: 56. Verstreken tijd: 97 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo