Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "sedimentair gesteente" in Engels

sedimentary rock
Het is een sedimentair gesteente dat bestaat uit losjes gestructureerde, ruwe steenkorrels.
It is a sedimentary rock made up of loosely structured, rough grains of rock.
Het is een sedimentair gesteente met een hoog gehalte aan calciumcarbonaat.
It is a sedimentary rock with high calcium carbonate content.
Soort fossielen in het geval van een sedimentair gesteente.
Type of fossils in the case of a sedimentary rock.
Volgens de Britse autoriteiten is steenkool een brandbaar, sedimentair gesteente.
According to the UK authorities, coal is a combustible, sedimentary rock.
De eilanden zijn kleine heuvels van sedimentair gesteente die kunnen oplopen tot 100 meter boven de zeespiegel.
The islands are small hills of sedimentary rock that can reach 100 meters above sea level.
Wist je dat ongeveer 75% van onze planeet is bedekt met sedimentair gesteente?
Did you know that about 75% of the land on our planet is covered with sedimentary rock?
Olieschalie, ook bekend als kerogeen schalie, is een organische stoffen-rijk fijnkorrelig sedimentair gesteente dat kerogeen (ongerijpte koolwaterstoffen) bevat.
Oil shale, also known as kerogen shale, is an organic-rich fine-grained sedimentary rock containing kerogen (immature hydrocarbons).
Dus waar deze fossielen te leven, in sedimentair gesteente?
So where do these fossils live, in sedimentary rock?
Maar als ze niet geslagen werden, waarom vond dokter Hodgins dan sporen van sedimentair gesteente in hun wonden?
But if they weren't beaten, why did Dr. Hodgins find traces of sedimentary rock in their wounds?
De stationsaanduiding is een fijnmazig sedimentair gesteente rots met calcium, magnesium, silicium, ijzer, kalium; biedt hulp bij aandoeningen van de luchtwegen, brandwonden, oogproblemen, zweren en gastritis, lever en galblaas insufiecienta, nefritice ulcerosa of lithiasis, huidproblemen.
Is a fine-grained sedimentary rock rock containing calcium, magnesium, silica, iron, potassium; offers help in airway disorders, Burns, eye problems, ulcers and gastritis, liver and gallbladder insufiecienta, nefritice colitis or lithiasis, skin problems.
De orografie van deze eilanden wordt gekenmerkt door kleine heuvels van sedimentair gesteente dat de 100 meter boven zee niveau uitkomt en de aanwezigheid van overvloedige kustvlakten.
The orography of these islands is characterized by small sedimentary rock hills that rise to more than 100 meters above sea level and the presence of abundant coastal plains.
Zonder leven bestond er geen sedimentair gesteente als kalksteen.
Without life, sedimentary rocks like chalk and limestone would not exist.
Er is daar overal duidelijk sedimentair gesteente - een van de landers staat in het midden van een oude zeebodem en je vindt er deze geweldige structuren, 'blauwbessen' genaamd.
There's clearly sedimentary rocks all over the place - one of the landers is sitting in the middle of an ancient seabed, and there are these amazing structures called blueberries,
Wat we hier zien is een zeer gevouwd en gelaagd sedimentair gesteente.
If you look at it, you can see there's a whole series of lines.
Zandsteen is een detritisch sedimentair gesteente dat klasten ter grootte van een zandkorrel bevat.
A sedimentary detrital rock featuring clasts the size of sand.
Een fossiel kan zich alleen in sedimentair gesteente vormen, een rots ontstaan uit zand en modder.
Now of course, you can only make a fossil in a sedimentary rock, a rock made by sand and mud.
Maar als ze niet geslagen werden, waarom vond dokter Hodgins dan sporen van sedimentair gesteente in hun wonden?
If you could just sign a request for a stay of foreclosure for unforeseen circumstances,

Andere resultaten

De Euganische heuvels zijn ontstaan tijdens twee verschillende vulkanische periodes. Vandaag de dag bestaat de grond aan de oppervlakte uit kegels van hard vulkanisch gesteente, terwijl de hoogvlakten van een brozer sedimentair kalkgesteente zijn.
The Euganean Hills were formed by the effect of two distinct volcanic periods and the terrains now found as outcrops consist of hard volcanic rock cones alternating with flat areas of crumblier sedimentary limestone.
Men gaat ervan uit dat het erts in manto-afzettingen tussen formaties is ontstaan, van sedimentaire afkomst binnen een aangrenzend sedimentair bassin, of uit vloeibaar erts afkomstig uit intrusief gesteente.
The source of ore within manto deposits is considered to be interformational, from a sedimentary source within an adjacent sedimentary basin, or from ore fluids driven off from intrusive rocks.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 19. Exact: 17. Verstreken tijd: 46 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo