Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "slechter maken" in Engels

deteriorate
Ik bedoel, Ik kan het niet slechter maken.
I mean, let's face it. I can't make it any worse.
Als ze ziek is zal het haar nog slechter maken.
If it's sickness, then the remedy may make her worse.
Dat zou de zaken alleen maar slechter maken.
Time will only make it worse.
Quentin herstellen van dingen kan het soms alleen maar slechter maken.
Quentin, sometimes trying to fix something only makes it worse.
De eerste richtlijn van goede geneeskunde is de patiënt niet nog slechter maken.
The first tenet of good medicine is never make the patient any worse.
Ik wil dingen niet nog slechter maken.
I don't want to make things any worse.
Ik wil je leven niet slechter maken.
I don't want to make your life any worse.
Je moet een slechte situatie niet slechter maken.
You don't want to make a bad situation worse.
Luister naar me, hij gaat het alleen maar slechter maken voor je.
Listen to me, he's only going to make things worse for you.
Hij stopt er genoeg ware dingen in, details die hem slechter maken... maar het verhaal was te perfect.
He mixes in enough truth, details that reflect badly on himself... but the narrative was too perfect.
Wat je in het openbaar zegt zelfs om Kevin te steunen, kan de zaak slechter maken.
Anything that you say in public, even in support of Kevin, can make matters worse.
Jij moet alles slechter maken, of niet?
You just have to make everything worse, don't you?
Ze ziet er nog leuk uit voor haar leeftijd dus ik wil haar, haar een beetje slechter maken.
She's getting a little sweet in her old age so I'd like to, I don't know, evil her up a bit.
Soms moet je om dingen te verbeteren, ze eerst slechter maken.
Sometimes to make things better you need to start by making them worse.
Wat kan deze trip nog slechter maken?
[Frustrated Grunt] What could possibly make this trip more depressing?
Gek, hoe dingen die je mooi moeten maken, het alleen slechter maken.
Funny how things supposed to make you look good only make it worse.
Wij zijn tegen dit verslag en uiteraard tegen de amendementen die het alleen maar slechter maken.
We are opposed to this report and, of course, to the amendments that make it worse.
Als je hier op enige manier bij betrokken bent... en je helpt me niet, dan zal ik je leven nog slechter maken dan het nu is.
If you're involved in this in any way and you do not help me, I will make your life even worse than it is now.
waar ze, elke dag dat ze er werken, de wereld slechter maken.
where actually every day they work, they make the world worse.
Wel, al de testen die we gisteren deden, zij kunnen de plek slechter maken,
Well, all the tests that we ran yesterday, they can aggravate the area.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 101. Exact: 24. Verstreken tijd: 168 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo