Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "slof sigaretten" in Engels

carton of cigarettes
carton of smokes
Pak een slof sigaretten uit mijn tas.
Reach into my bag, get me a carton of cigarettes.
Ik heb een slof sigaretten gekregen.
Doe er maar een slof sigaretten bij en dan hebben we alles.
Throw in a carton of smokes and we're good to go.
Homie, als we bij de slijterij zijn... moet je een fles Jack Daniel's en een slof sigaretten kopen.
[Imitating Marge] Now, Homie, when we get to the liquorstore... buy me some Jack Daniels and a carton of smokes.
Stuur hem 'n slof sigaretten.
You should send him a carton of cigarettes.
Oké, ik geef hem wel een slof sigaretten.
Okay, I'll just bring him a carton of cigarettes.
U hebt een slof sigaretten gewonnen.
just won a carton of cigarettes.
Kijk eens in mijn rugzak en pak een slof sigaretten voor me.
Reach into my bag, get me a carton of cigarettes.
Als je je slecht voelt, kun je de vent een slof sigaretten sturen.
Now, if you feel bad, you can send the guy a carton of cigarettes.
Dat is waarom ik me bedacht dat je wel meer zou willen dan een slof sigaretten.
That's why I figured you'd want more than a carton of cigarettes.
Bezoekers naar het vasteland mogen een fles sterke drank en een slof sigaretten, na een verblijf van tenminste 48 uur op het eiland.
Visitors are allowed to bring back to the mainland one bottle of liquor and one carton of cigarettes after staying at least 48 hours on the island.
De prijs van een slof sigaretten in Moskou.
Is the price of a pack of cigarettes in Moscow.
De prijs van een slof sigaretten in Moskou.
What they sell a carton of cigarettes for in Moscow.
M'n dochter kwam uit je magazijn met 'n slof sigaretten.
Found my daughter coming out of your storeroom with a box of cigarettes.
Ik zat net te denken hier aan boord kost een slof sigaretten 60 cent.
I've been thinking, cigarettes sell for 60 cents a carton on the boat here.
Doe er maar een slof sigaretten bij.
You told him about the photos.
het nieuws dat Estefânia nog leefde of de slof sigaretten die we hem gaven.
The news that Estefânia is still alive, or, got the cigarettes we gave him.
Dan hier, heb deze hele slof sigaretten!
Besides, what harm could it do?
We hebben haar geruild voor een slof sigaretten en een kilo nasi rames.
We traded her for a case of cigarettes and a quart of pork fried rice.
Pa, hier is een slof sigaretten, dan kun je wat kopen.
Well, in the meantime, here's a can'ton of smokes you can use to buy stuff.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 20. Exact: 20. Verstreken tijd: 42 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo