Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "smakelijk eten" in Engels

bon appetit
enjoy your meal
enjoy your dinner
tasty food
bon appetite
enjoy the meal
Have a nice meal
Verse high-resolution timers beschikbaar! Smakelijk eten!
Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!
Het barbecueën van groenten, seitan en fruit gaat prima, heerlijk gegrild en smaakvol op de BBQ. Smakelijk eten!
Barbecuing vegetables, seitan and fruit works wonderfully well; they're all delicious grilled on the barbecue. Bon appetit!
Aansluitend heeft men de mogelijkheid om in de Downhill Grill te gaan avondeten. Dan kan men alleen nog maar zeggen, smakelijk eten en geniet van uw wintervakantie in deze prachtige regio van het Ötztal.
Afterwards one has the possibility to have an evening meal at the Downhill Grill. So there is only one more thing to say, enjoy your meal and enjoy your winter holidays in this beautiful region of the Ötztal.
Ontmoetingen Smakelijk eten: mensenvlees!
Encounters Enjoy your meal: human flesh!
En nu, smakelijk eten.
And now, enjoy your dinner.
Heren, smakelijk eten.
Gentlemen, enjoy your dinner.
Smakelijk eten: mensenvlees! Archief
Enjoy your meal: human flesh! Archive
Alstublieft. Smakelijk eten.
Please, enjoy your meal.
Smakelijk eten. voor herkauwers: waarom kan men niet op een soortgelijke manier derdemachts wortels in twintig cijfers benaderen?
Enjoy your meal. For ruminants: why is it impossible to approach in this way cubic roots in twenty figures?
Kook maar lekker zodat wij smakelijk eten.
I hope you make good food so our palates can feast.
Soldaten hebben recht op smakelijk eten.
Enlisted men must be served palatable food.
Ik wil nog graag smakelijk eten.
I just don't want to lose my appetite.
Iedereen, dank jullie voor jullie komst en smakelijk eten.
So, everyone, thank you for coming and enjoy the meal.
Dan wens ik u smakelijk eten.
Well, I wish you "Bon appétit".
Nu, namens Mr. and Mrs. Harold Veltri... wensen we jullie een smakelijk eten toe.
Now on behalf of Mr. and Mrs. Harold Veltri... you guys have a nice dinner.
Mijnheer de Voorzitter, ik wens u nu smakelijk eten, hopelijk een lekkere risotto!
And now, "Bon appétit," Mr President. I hope there will be a good risotto on the menu.
Mijnheer de Voorzitter, ik wens u en alle tolken en ambtenaren die het geduld hebben opgebracht om met mij in de zaal te blijven smakelijk eten.
Mr President, I hope you and all the interpreters and officials who have had the patience to stay in the Chamber with me have a very good lunch.
dus uit pure hoffelijkheid zei ik, "smakelijk eten!"
So out of pure courtesy I said, "Bon appetite!"
Ik wens u allen smakelijk eten en geef het woord aan de heer Falconer!
I wish you bon appétit and I now give the floor to Mr Falconer!
Kom, alstublieft kom, smakelijk eten
Come, please come, bon appetite
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 54. Exact: 54. Verstreken tijd: 72 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo