Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "sociale dienst" in Engels

social services
welfare agency
social service
welfare office
unemployment office
unemployment line
family services
dole office
Social Security
Family Liaison
social assistance
social worker

Suggesties

Misschien kan de sociale dienst hem ophalen.
Maybe we can go and have Social Services pick him up.
Anders bel ik de sociale dienst, hoor.
If this happens again... I am going to call Social Services.
De sociale dienst ontkent mensen te dwingen op straat te slapen.
The welfare agency denies that it forces people to sleep on the streets.
De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de Amsterdamse sociale dienst.
The ruling may affect the Amsterdam welfare agency as well.
Snap vervolgens delen op uw favoriete sociale dienst.
Snap away then share to your favorite social service.
Nee, maar hij werkte voor de gemeente, sociale dienst of iets dergelijks.
But he worked for the council, I think, some sort of social service or something.
De sociale dienst heeft de brieven nooit doorgestuurd.
Social Services didn't pass the letters on.
De sociale dienst wou niet dat de kinderen zouden wegkwijnen als pleegkinderen.
Social Services didn't want the children to languish in foster care.
De sociale dienst is gesloten op Columbus Day.
Social Services is closed today, Columbus Day.
Ik zei de sociale dienst dat ik Kevin Gerrity was.
I told Social Services that my name was Kevin Gerrity.
Elliot Michaels, van de sociale dienst.
Elliot Michaels. Department of social services.
Ja. De gemeentelijke sociale dienst.
Yes. it's municipal social services.
Dat geeft ons tijd om afspraken te maken met de sociale dienst.
To give us time to make arrangements with social services.
Matilda Johansson van de sociale dienst beheerde z'n budget.
Matilda Johansson of Social Services took care of the patients' finances.
Ik praat wel met de sociale dienst.
I'll talk to someone in Social Services.
Haal de sociale dienst en een ambulance.
Get Social Services and an ambulance.
Als ze de sociale dienst inschakelt...
If she gets Social Services involved...
Mary-Kate zei dat ik vrijwilligerswerk kan doen bij de sociale dienst.
Mary-Kate said I could volunteer at social services twice a week.
Dus heb ik de zoekopdracht wat uitgebreid, en vond de vrouw bij de sociale dienst.
So I took the liberty of widening the search, and your girl's prints came up in social services.
Ik ken Amina van de sociale dienst.
I know Amina through Social Services.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 506. Exact: 506. Verstreken tijd: 128 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo