Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "sporen achterlaten" in Engels

traces behind
leave tracks
leave traces
leave marks
leave any evidence
leave fluorosulfuric traces
Laten we bedrog even vergeten. Een van de grote ideeën is volgens mij dat we enorme sporen achterlaten.
Well, let's forget deception for a bit. One of the big ideas, I believe, is that we're leaving these huge traces behind.
We mochten geen sporen achterlaten.
We couldn't leave any traces behind.
Pas op, we mogen geen sporen achterlaten!
Make sure they don't leave tracks on the bank.
We mogen geen sporen achterlaten.
No, son, we can't leave tracks.
Dit kan sporen achterlaten die, met name wanneer zij met unieke identificatoren en andere door de servers ontvangen informatie worden gecombineerd, kunnen worden gebruikt om profielen op te stellen van natuurlijke personen en natuurlijke personen te herkennen.
This may leave traces which, in particular when combined with unique identifiers and other information received by the servers, may be used to create profiles of the natural persons and identify them.
En men moet nooit sporen achterlaten.
One must never leave traces.
Hij zal een hartstilstand veroorzaken en geen sporen achterlaten.
It will induce a cardiac arrest and leave no trace in your system.
De dader wou geen sporen achterlaten.
Suspect wanted to make sure he didn't leave any evidence behind.
Verdorvenheid zal hier altijd sporen achterlaten.
This city, wickedness will ever leave its spores here.
We zullen geen sporen achterlaten op die goedkope laptop van jou.
We won't leave anything traceable on that cheap laptop of yours.
Ik wil gewoon geen DNA sporen achterlaten.
I just don't want to leave any DNA.
Beter gezegd, geen sporen achterlaten.
In fact, no leaving no marks of no kind.
We kunnen echt geen sporen achterlaten, Karl.
We absolutely can't leave any sign of disturbance, Karl.
Hij is heel voorzichtig... en wil geen sporen achterlaten.
He's being very careful, trying not to leave a trace.
Wij kunnen dan onze sporen achterlaten in een wereld zonder mijnen.
We can leave behind us a world without mines.
Zorg ervoor dat ze geen sporen achterlaten.
Make sure they leave no marks.
Maar ik kan geen sporen achterlaten, Surly.
But I can't leave any evidence, Surly.
Ik wil liever geen sporen achterlaten door een creditcard te gebruiken.
I'd rather not use a credit card and leave a paper trail.
Of ze sporen achterlaten interesseert hen niet.
There's no regard for leaving evidence, and let me guess.
Je moet sporen achterlaten op iemands ziel.
The mark you leave behind has to be on another person's soul.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 64. Exact: 64. Verstreken tijd: 68 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo