Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "staande houden" in Engels

uphold
sustain

Suggesties

Ik denk dat we ons staande houden.
I think we'll hold our own.
Ik verschijn binnenkort niet op de voorpagina van Shape, maar ik kan mezelf goed staande houden in een gevecht...
I'm not going to be on the cover of Shape Magazine anytime soon, but I can handle myself in on my ground when I need to...
We zullen ons wel staande houden.
And we can adapt to a hostile environment.
Ik verwacht dat wij ons allemaal staande houden.
I expect us all to hold our own.
Ik zal hem staande houden en jij waarschuwt de politie.
I'll tackle him, and you'll call for the police.
Door jou te helpen kan ik me staande houden.
Caring for you has helped me continue on.
Maar het kan je staande houden in bepaalde situaties.
It can keep you going sometimes when nothing else will. Yes.
Het kan ons staande houden in moeilijke tijden...
It can sustain us through trying times...
Ik ga haar niet staande houden, Frank.
I'm not pulling her over, Frank.
Maar ook toen kon Ethiopië zijn juridische onafhankelijkheid staande houden.
Even then, it maintained its independence in legal terms.
Of jij moet je staande houden bij een vrouw die terug kan vechten.
Or we'll find out how you do against a woman who can actually fight back.
Ik moest me staande houden, en dus... bleef ik de medicatie gebruiken.
I needed to stay upright, and so... I kept taking the meds.
Ik kan het fort wel staande houden voor 20 minuten.
I can hold down the fort here for 20 minutes.
Je kunt nooit 'n verhaal als dat staande houden in de rechtbank.
You'll never make a story like that stand up in court.
Dan kan ik me zeker staande houden in dit gezelschap.
I think I can handle this crowd.
Je werk is gebaseerd op het delicate evenwicht van goede wil, wat ik moet staande houden.
Your work relies on the delicate balance of good will, which I must maintain.
Voor de Industriële Revolutie had iedereen een lokale gemeenschap en zij konden zichzelf staande houden met lokale productie.
Before the Industrial Revolution everybody had a local community they could sustain themselves on local produce.
Onder die omstandigheden moet de pers van de oppositie zich staande houden in Azerbeidzjan, ook voor de verkiezingen.
This is the situation in which the opposition press finds itself in Azerbaijan today, both in general and in the run-up to elections.
Ten derde kan Albanië zich economisch voornamelijk staande houden dankzij de valuta van in Griekenland werkende Albanese emigranten.
Thirdly, Albania is being largely maintained economically by the currency imported by its citizens working in Greece.
Leuk of niet, voor dit moment, is de aarde waar we ons staande houden.
Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 61. Exact: 61. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo