Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "sterke verhalen" in Engels

Zoek sterke verhalen in: Definitie Synoniemen
tall tales
Een klant die sterke verhalen tegen een serveerster verteld?
A customer in a bar is telling tall tales to impress a waitress?
We kennen z'n sterke verhalen over de levende doden in Beverly Hills.
We've all heard his tall tales about the living dead in Beverly Hills.
Je bent echt goed in het vertellen van sterke verhalen en bewijzen neerpoten.
Sounds like you know a lot about telling tall tales and planting evidence.
Je bent precies goed in sterke verhalen te vertellen.
Sounds like you know a lot about telling tall tales.
Judy misschien sterke verhalen aan het vertellen was.
I thought Miss Judy might be telling tall tales.
Hou op met je sterke verhalen.
Would you stop with your tall tales.
Rose is een goede vriendin, maar ze heeft een talent voor sterke verhalen.
Rose is a dear friend, but she has a talent for tall tales.
Kun je, je sterke verhalen bewijzen?
Can you prove your tall tales?
Sommigen van jullie hebben sterke verhalen van veldslagen gehoord van goden en godinnen.
Some of you have heard tall tales of battles won, of gods and goddesses.
Nou, je bent een goede kleinzoon, om de sterke verhalen van je oma levend te houden.
Well, you're a good grandson, keeping your grandma's tall tales alive.
Pete Dolan is tuig die sterke verhalen aan iedereen vertelt die een drankje voor hem koopt.
Pete Dolan's a thug who'll tell tall tales on anyone who buys him a drink.
Ze vertelt sterke verhalen.
A teller of the tall tales.
Heb je nog meer sterke verhalen?
Got any more tall tales?
Sterke verhalen van John Constantijn.
Tall tales of John Constantine.
Hij probeert je te versieren met z'n sterke verhalen.
He's been telling you stories, getting you drunk, to have his way with you.
Als het op sterke verhalen aankomt... kan ik maar beter m'n mond houden.
I must say when it comes to tales of courage I'm going to have to keep my mouth shut.
Je kan straks sterke verhalen vertellen.
You'll have cool stories to tell.
Kohlar zei ook dat ik ze moest overhalen met sterke verhalen.
Kohlar also suggested I prepare a few "colorful stories" to help win them over.
Amerikaanse tradities, Mr Blasanov, de sterke verhalen en vriendelijkheid.
American traditions, Mr Blasanov, the tall-tale tales and good nature.
Meestal eet ik met collega's die je vervelen met sterke verhalen.
Usually dinner for me is a bunch of us telling boring war stories.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 38. Exact: 38. Verstreken tijd: 51 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo