Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "stompjes" in Engels

stumps
stub
lumps
Hal Schechter heeft stompjes als voeten.
Hal Schechter has got stumps for feet.
Achter de vinstralen zagen ze kwabachtige stompjes, zoals die van de coelacanth.
Behind the spiny rays, there were lobe-like stumps, like those of the coelacanth.
Maak je klaar voor het verbranden van de stompjes.
Get ready to burn the stub.
Ik heb een van onze agenten zijn sigaren stompjes uit zijn auto laten halen.
I had one of our agents take his cigar stub out of his car downstairs.
Maar weet je, ik raak nogal gesteld op die stompjes.
But I got to tell you, I'm growing fond of the stumps.
Ze hebben kleine stompjes, die je nauwelijks ziet.
They have tiny stumps, you barely see.
Mesmers met niets anders dan stompjes en niet in staat om zich te voeden.
Mesmers with nothing but stumps, unable to feed.
In shock door het ongeval, rende hij naar huis op de twee stompjes van zijn benen.
In a state of shock over the accident he ran home on the stumps of his legs.
Ze hebben zelfs niet meer de stompjes die we nog wel bij de meeste andere winterspannervrouwtjes vinden. Meer...
They do not even have the stumps so characteristic of most other winter geometers. More...
Wijs ze aan of zeg hallo een stompjes... voor de rest van je leven.
Point or say hello to stumps... for the rest of your life.
Voor de derde maal kwam de duivel, maar zij had zo lang en zo veel op de stompjes geschreid, dat ze weer volkomen schoon waren.
The devil came for the third time, but she had wept so long and so much on the stumps, that after all they were quite clean.
Als ze er mayonaise op hebben gedaan Ik hak je benen af, steek je huis in brand en kijk toe hoe je op je bloederige stompjes uit huis strompelt.
If you put any mayonnaise on it I'll chop your legs off, set your house on fire and watch as you drag your bloody stumps out of your house.
De ooien zijn hoornloos of dragen hoorn stompjes. In individuele gevallen komt het voor dat ooien dragen chamois-achtige "hornlets."
The ewes are hornless or carry horn stumps. In individual cases, it occurs that ewes carry chamois-like "hornlets."
Ik laat je achter met twee stompjes.
Leave you with two stumps.
De stompjes op de vierde en vijfde ribben... hebben bloedvlekken.
The stumps on the victim's fourth and fifth ribs... show evidence of hemorrhagic staining.
Speelde jij piano met deze stompjes?
You play piano with these bad boys?
Dan kan je met ons marcheren tot je voeten stompjes zijn.
You can march with us till your feet are nubs.
Dit gedeeltelijk bewaarde figuurtje met stompjes van opgeheven armen is zittend weergegeven.
This partly-preserved figurine with stumpy uplifted arms is rendered in a seated position.
En hij heeft twee grote stompjes in zijn kerstzak.
And he's got two huge lumps in his big old Christmas sack.
Hij heeft niks gezegd over het masseren van jouw stompjes.
He didn't say anything about rubbing your chubby stumps.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 43. Exact: 43. Verstreken tijd: 74 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo