Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: zonder slag of stoot
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "stoot" in Engels

shot
knockout
punch jab emits bump hit thrust knock
blow
stab
push
burst
chick
dish
hottie

Suggesties

Daarom heet het een vrije stoot.
That's why they call it a free shot.
Nu wil ik deze stoot maken.
Let me take the shot! I didn't ask your opinion.
Troy zei niet dat je zo'n stoot was.
Troy didn't mention you were such a knockout.
Jij hebt geen enkele stoot gemist.
And you didn't miss a single punch.
Je aast op een goede stoot.
You're just looking for one big punch.
Beste stoot van de ronde tot dusver.
Best punch of the round so far.
Hij deed Hope pijn met die stoot op het lichaam.
He hurt Hope with that body shot.
Zo'n stoot kun je niet maken.
You can't make no shot like that.
Ik noem deze stoot de Fleinhardt-Boson.
I shall call this shot the Fleinhardt-Boson.
Mijn meiden staan klaar voor je beste stoot.
My girls are ready for your best shot.
Kijk uit voor zijn stoot... wees voorzichtig.
Watch his punch... be careful.
Niemand kan die stoot doen, zelfs geen zatlap met geluk.
Nobody can make that shot, not even a lucky lush.
Raak me met je beste stoot.
Hit me with your best shot.
En deze stoot bewijst mijn kracht.
And this for me, struck home to show my strength.
Verminder de injectie stoot met ongeveer tien procent.
Dial down the injector pulse width by about 10 percent.
Hij vond je een lekkere stoot.
He just thought you were good-lookin' wool... an attractive woman.
Gebruik alle impuls-en warpvermogen voor één grote stoot vooruit.
Scotty, channel all the impulse and warp power into one massive thrust forward.
Er kwam een stoot frisse lucht binnen.
The first moment it was opened, there was a sudden gust of air.
Weer drijft Drago Rocky terug met een stoot.
Balboa gets out of the corner, and it is Drago backing Rocky up with a jab.
Geef een elektromagnetische stoot zoals eerder.
Hit them with the electromagnetic pulse like we did last time.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1571. Exact: 1571. Verstreken tijd: 112 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo