Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "te ontkomen" in Engels

to get away
to evade capture
to get round
to escape
a clean getaway
evading capture
to avoid
escaping
got away
escaped
avoiding
Het is te laat om nog te ontkomen.
It is too late for me to get away.
En als je probeert te ontkomen van me...
And if you try to get away from me...
De aannemer werd gevat en neergeschoten toen hij probeerde te ontkomen.
The contractor was confronted and shot trying to evade capture.
Je helpt 'n voortvluchtige te ontkomen... en daarmee betreed je een heel nieuw gebied.
You're helping a fugitive to evade capture, and that pushes you into a whole new piece of real estate.
Ze stierf toen ze aan zijn invloed probeerde te ontkomen.
She died trying to get away from his hold over her.
Ik probeerde er van te ontkomen.
I was trying to get away from it.
Ik gooide me op de grond om te ontkomen.
I threw myself on the floor to get away.
Als een slaaf probeert te ontkomen...
If a slave attempts to leave the premises...
We moeten drastisch optreden om eraan te ontkomen.
And if we want to escape that pressure, we have to do something drastic.
Twee misdrijven bekennen om daaraan te ontkomen.
To confess to two crimes just to get away from all this mess.
Kijk hoe moeilijk je het had op die manier te ontkomen.
Look at the trouble you got into wandering off that way.
De wereld is niet groot genoeg om te ontkomen, Karl.
The world is not big enough for us to run away from that, Karl.
Er vaIt niet aan te ontkomen.
There is no escape from it.
Er valt niet aan te ontkomen.
There is no escape from it.
Maar aan de wetten van het universum valt niet te ontkomen.
I told you before, there is no escaping the nature of the universe.
Een week later kwamen ze en Ik probeerde te ontkomen.
One week later, my door is busted in. I try and go out the window.
Hij wist te ontkomen toen u vertrok.
He was able, upon your departure, to make an escape.
Het is onmogelijk om aan je lot te ontkomen.
It is impossible to escape your destiny.
Je probeert wel aan je neven te ontkomen.
You want to escape your cousins though.
Ozzo is slim genoeg om aan Ferrante's toorn te ontkomen.
Ozzo's been savvy enough to escape Ferrante's wrath.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 526. Exact: 526. Verstreken tijd: 121 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo