Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tehuis voor" in Engels

home for
halfway house for
Mrs Reynolds heeft een nieuw tehuis voor de baby van Louisa Bidwell gevonden.
Mrs Reynolds has found a new home for Louisa Bidwell's baby.
In een tehuis voor bejaarde beren.
In the home for retired bears.
Een tehuis voor ex-gevangenen in Philadelphia.
It's a halfway house for ex-cons in Philadelphia.
Dit is een tehuis voor gewonde planten.
This here's like a halfway house for traumatized plants.
Uit een tehuis voor onhandelbare kinderen.
Living in a home for wayward children.
Jij komt van een tehuis voor weeskinderen.
Heard you're from a home for orphans.
Ik kom uit een tehuis voor jeugdige delinquenten.
I am from a home for juvenile delinquent.
Dit havenziekenhuis was eigenlijk een tehuis voor kinderen met tb.
This Hospital was once a home for children with tuberculosis.
Een tehuis voor weeskinderen en verlaten kinderen.
A home for orphans and abandoned children.
Hij werd geplaatst in een tehuis voor krankzinnigen na de pacifische oorlog.
He was placed in a home for the insane after the Pacific War.
Hij heeft een tehuis voor onhandelbare meisjes.
He's just opened a home for wayward girls.
Hij zit in een tehuis voor gehandicapten.
He's at a home for the disabled.
Mijn ouders tuurden me naar een tehuis voor ongetrouwde moeders.
My parents sent me to a home for unwed mothers.
Die bekijkt toch een tehuis voor mijn Opa.
He is looking at a home for Grandad.
Hij moest naar een tehuis voor stoute jongens.
He had to go away to home for bad boys.
Directrice van Dapple Oak, een tehuis voor zwakzinnigen.
Matron at Dapple Oak. It's a home for the feeble-minded.
Bracht de meeste tijd door in een tehuis voor...
Spent most of it at a home for...
Het is ook het tehuis voor allerlei insecten.
It is also the home for all kinds of insects.
Hun toevluchtsoord is De Plataan, een tehuis voor dakloze jongeren in Rotterdam.
Their refuge is The Plataan, a home for homeless youngsters in Rotterdam.
Hij stierf op 20 maart 1982 in een tehuis voor gepensioneerde varieté artiesten in Engeland.
He died March 20th, 1982 in a home for retired variety artists in England.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 193. Exact: 193. Verstreken tijd: 576 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo