Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ten derde" in Engels

Suggesties

En ten derde, zusje; alsjeblieft.
And thirdly, sister, please.
Of ten derde, iemand die Marlene zelf binnenliet.
Or thirdly, someone whom Marlene herself admitted to the room.
En ten derde, denk ik niet dat dat ooit werkt.
And, third, I can't imagine that working on anyone ever.
En ten derde, moet je haar bellen.
And third of all, you need to call her.
En ten derde maakt de rest niet uit.
Number three, the rest don't matter.
En, ten derde, jullie verloren.
And, third, I won.
En ten derde, hij was jouw maat.
And third, he was your partner.
En ten derde dringt mijn geëerde beschermvrouwe Lady Catherine erop aan dat ik een echtgenote kies.
And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife.
En ten derde heb ik gewonnen.
And third: I won, so...
En ten derde, bankresources zullen gaan focussen op de toplaag cliënten.
And thirdly, bank resources will focus on top tier clients.
En ten derde de gevolgen van bail-in debt.
And thirdly, there are also the repercussions of bail-in debt.
En ten derde gaan we vals spelen.
And thirdly, of course, we'll cheat.
En ten derde willen we dat een school wordt opgericht.
And third, we wish a school to be endowed.
En ten derde valt u na een druppel bier al op uw gezicht.
And thirdly: one drop of the ale and you fall flat on your face.
En ten derde, ik wil een hertelling.
And third, I want a recount.
ten derde planning en ontwikkeling van fraudebestrijdingsmethoden,
third, designing and developing methods of fighting fraud,
En ten derde... ik was onvoorwaardelijk en onherroepelijk verliefd op hem.
And third, I was unconditionally and irrevocably in love with him.
En ten derde, tarantulas slapen niet.
And third of all, tarantulas don't sleep.
En ten derde, glimlach, maar trek geen raar gezicht.
Third, the most important, smile, but don't make faces.
En ten derde, het bieden van reële mogelijkheden tot terugkeer voor de vluchtelingen.
And thirdly, the creation of actual possibilities of return for the refugees.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4016. Exact: 4016. Verstreken tijd: 444 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo