Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "terecht" in Engels

Suggesties

687
294
216
189
Het verslag-Hoppenstedt wijst terecht op een belangrijk monetair instrument.
The Hoppenstedt report rightly draws attention to an important instrument of monetary policy.
De Commissie heeft zeer terecht maatregelen getroffen.
The Commission has quite rightly taken action, and so it must.
Ma denkt terecht aan een rusthuis.
And Mom's right. It's time to think about a home.
Een gefaseerde uitvoering is daarom terecht.
For that reason, phased-in implementation is the right way to proceed.
Zij roepen terecht op tot echte democratie.
They have correctly raised the call for true democracy.
Zij heeft terecht gesignaleerd dat aanvullende statistieken beperkte meerkosten meebrengen.
She rightly says that it is true that the additional statistics may mean limited excess costs.
Advocaten krijgen terecht een speciale behandeling.
Turning to lawyers, they rightly get special treatment.
Het Parlement heeft hier herhaaldelijk en volkomen terecht op aangedrongen.
That is something which Parliament has frequently requested us to do, and absolutely rightly.
Mevrouw Baldi wijst daar terecht op.
It is right that Mrs Baldi should point this out.
De Libanezen worden terecht geprezen om hun ondernemingszin.
Lebanon is rightly prized for the entrepreneurial skills of its work force.
De commissaris noemde heel terecht duurzame ontwikkeling.
The Commissioner mentioned, quite rightly, sustainable development.
Uw teleurstelling in de verliezen is terecht.
Your disappointment in yesterday's losses... is warranted.
Die komt niet op z'n pootjes terecht.
Man! - See if you land on your feet, road kill.
Je mag hem terecht interessant vinden.
I think you're right to consider him a legitimate source of interest.
Het is terecht dat jullie feestvieren.
It's great that everyone make the party.
Helaas staat de maatschappij hier niet terecht.
Unfortunately, society at large is not on trial here.
Drugsgeld komt vaak in de verkeerde handen terecht.
The thing about narco dollars is that they find their way into some pretty unsavory hands.
Dan komen uw organen goed terecht.
Then we can get your organs out to somebody who really use them.
Veel vreemde zaken komen hier terecht.
A lot of strange cases loop back here.
Omdat ze volgens hem terecht waren.
Well, because to him they were justified.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 18833. Exact: 18833. Verstreken tijd: 204 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo