Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "terug te halen" in Engels

to retrieve
to recover
to take back
to bring back
to get back
to bring in Farhad
Leon is erop getraind dingen terug te halen.
Leon's trained to retrieve things.
We hebben meer tijd nodig ze terug te halen.
We'll need more time to retrieve them.
Ze hebben opdracht om me levend terug te halen.
You know that their orders are to recover me alive.
Ik heb het recht m'n bezit terug te halen.
I have a perfect right to recover my property.
Om het graan terug te halen dat van ze gestolen was.
To retrieve barley that was stolen from them.
Wij proberen het voor je terug te halen.
We'll do our best to retrieve it for you.
Via nog bestaande afdrukken probeert hij zijn vroegere werk weer terug te halen.
By way of the still existing prints he is trying to recover his earlier work again.
Om $1 miljard aan Amerikaans goud terug te halen.
To recover $1 billion in American gold.
Hij zei het vakantiegeld terug te halen.
He said he was going to get the vacation fund back.
Om haar broer terug te halen.
You should keep it. Use it to get her brother back.
De enige die Jack probeert terug te halen is Frank.
No matter what you think, the only one who's out there trying to get Jack back is Frank.
Ik probeerde ze steeds terug te halen.
And I was trying constantly to bring them back to me.
Hij probeerde iedereen terug te halen.
Tried to "bring everyone back", he said.
Zij heeft ooit geesten gesmeekt om mij terug te halen.
She said when I was shot, she made some plea to the witch spirits to bring me back.
Ze probeert kerstmis weer terug te halen naar het kasteel.
She's actually trying to bring Christmas back to the castle.
Ook al zou ik willen... Angelus is niet terug te halen.
Even if I wanted it... there's no way to bring Angelus back.
Misschien is ze gekomen om je terug te halen.
Maybe she's come to get you back.
Nou, René het Amerikaanse leger wil je helpen ze terug te halen.
Well, René... the U.S. Army would like to help you get them back.
Ze heeft busgeld nodig om hem terug te halen.
She needs the bus fare to bring him back.
Ik heb geprobeerd je terug te halen.
I tried to come after you.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 831. Exact: 831. Verstreken tijd: 170 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo